Bokslutskommuniké 2000 och delårsrapport fjärde kvartalet

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2000 och delårsrapport fjärde kvartalet * Rekordvinst: 5 804 MSEK efter finansnetto, +34 % exkl. jämförelsestörande poster * Faktureringen ökade 12 % till 43 750 MSEK * Förslag till bolagsstämman - Utdelning 9,00 SEK, en ökning med 13 % - Återköp; 5 % av aktierna, motsvarande 3 000 MSEK Nyckeltal Kv 4 Kv 4 Föränd Helår Helår Föränd r. r. MSEK 2000 1999 % 2000 1999 % Orderingång 11 9 950 +7 * 45 39 +14 * 370 000 650 Fakturering 11 10 +11 * 43 39 +12 * 940 030 750 300 Rörelseresultat 1 552 1 345 +15 6 327 6 050 +5 % 13 13 14 15 Resultat efter finansnetto 1 419 1 230 +15 5 804 5 465 +6 % 12 12 13 14 Resultat efter finansnetto exkl. jämförelsestörande poster** 1 419 1 205 +18 5 144 3 840 +34 % 12 12 12 10 Vinst per aktie***, SEK 3,70 2,70 +37 12,10 9,00 +34 Avkastning på sysselsatt - - 18,4 15,1 kapital ***, % * I fast valuta för jämförbara enheter. ** Jämförelsestörande poster +660 MSEK år 2000 (+1 625). *** Exkl. jämförelsestörande poster Marknadsutsikter Affärsläget för Sandvik förutses vara fortsatt gynnsamt den närmaste tiden. I NAFTA ser vi en lägre efterfrågan från fordons- och konsumentnära områden men i Europa liksom i Asien väntas en god försäljningsutveckling. Tillsammans med fokusering på ökade marknadsandelar och ökad produktivitet ger detta goda möjligheter till fortsatt hög lönsamhet. Fjärde kvartalet, oktober-december 2000 Försäljning (se bilaga 2) [REMOVED GRAPHICS] Orderingången i fjärde kvartalet, oktober-december 2000, uppgick till 11 370 MSEK (9 950) vilket var en ökning från föregående år med 14 % totalt och 7 % i fast valuta för jämförbara enheter. Orderingången påverkades positivt med 6 % av högre valutakurser. Faktureringen uppgick till 11 940 MSEK (10 030), en ökning med 19 % totalt och 11 % i fast valuta för jämförbara enheter. Högre valutakurser i fjärde kvartalet påverkade faktureringen positivt med 7 %. Samtliga tre affärsområden hade en kraftig faktureringsökning i kvartalet. Fakturering per marknadsområde Kv 4, 2000 Ändring mot föreg. * år, % Region MSEK Andel Kv 4 Helår % EU 4 890 41 9 11 Övriga Europa 713 6 34 17 Europa totalt 5 603 47 11 11 NAFTA 2 974 25 3 6 Sydamerika 488 4 13 19 Afrika, Mellanöstern 560 5 42 31 Asien, Australien 2 315 19 9 16 Totalt 11 940 100 11 12 * i fast valuta för jämförbara enheter. Affärsläget var gynnsamt under fjärde kvartalet och efterfrågan var fortsatt hög. Under kvartalet stärktes efterfrågan från process- och olja/gasindustrin. Orderingången ökade inom samtliga marknadsområden utom i NAFTA där efterfrågan i stort sett var oförändrad mot föregående år. Utvecklingen var fortsatt stark i Tyskland och Sydeuropa liksom Sydafrika, Kina, Indien, Japan och Australien. En avmattning noterades dock av efterfrågan från kundsegmenten anläggnings- och fordonsindustri samt vissa andra konsumentrelaterade kundområden. Dessa delar svarar för drygt en tredjedel av koncernens totala försäljning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar