Delårsrapport tredje kvartalet 2002

Report this content

SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2002 · Resultat efter finansnetto: 1 036 MSEK i kvartalet, 9 % av faktureringen · Orderingång: 11 850 MSEK, +2 % i fast valuta för jämförbara enheter · Starkt operativt kassaflöde: 2 212 MSEK · Förvärv av verktygsföretaget Valenite genomfört Nyckeltal Kv 3 Kv 3 Förändr Kv 1-3 Kv 1-3 Förändr. . MSEK 2002 2001 % 2002 2001 % Orderingång 11 850 11 000 +8 1) 37 550 36 550 +3 1) Fakturering 11 730 11 630 +1 2) 36 040 36 120 0 2) Rörelseresultat 1 213 1 425 -15 4 248 4 825 -12 % 10 12 12 13 Resultat efter 1 036 1 297 -20 3 754 4 457 -16 finansnetto % 9 11 10 12 Nettovinst 758 740 +2 2 496 2 623 -5 % 6 6 7 7 Vinst per aktie 14,20 14,10 3), SEK Avkastning på 14,8 18,7 sysselsatt kapital 3), % 1) +2 % respektive -4 % i fast valuta för jämförbara enheter. 2) -5 % respektive -7 % i fast valuta för jämförbara enheter. 3) Rullande 12-månader. Marknadsutsikter på kort sikt* För Sandvik väntas ingen större förändring av efterfrågesituationen den närmaste tiden. *Föregående marknadsutsikter på kort sikt (publicerad 7 augusti 2002) "Bedömningen från föregående delårsrapport kvarstår: För Sandvik väntas ingen större förändring av efterfrågesituationen den närmaste tiden. Det inom koncernen pågående förändringsarbetet löper planenligt vilket innebär att högre effektivitet och kostnadsbesparingar successivt påverkar lönsamheten positivt. Beredskapen är hög för att tillvarata en kommande ökad efterfrågan. Samtidigt stärks Sandviks marknadsposition ytterligare genom förvärv." ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar