Delårsrapport tredje kvartalet 2004

Delårsrapport tredje kvartalet 2004 "Sandviks utveckling i tredje kvartalet var stark. Orderingången ökade med 26 % i fast valuta för jämförbara enheter och resultatet efter finansnetto steg till 1 577 MSEK, en ökning med 43 %. Högre försäljningsvolymer och ett bättre kapacitets¬utnyttjande tillsammans med rationaliseringar ökade resultatet för alla affärsområden. Affärsläget var fortsatt positivt och koncernens marknadspositioner stärktes ytterligare. Efterfrågan ökade i Europa och särskilt i Tyskland och Östeuropa. Aktiviteten i NAFTA stärktes. Försäljningen i Asien/Australien och Sydamerika ökade och aktiviteten i Afrika var fortsatt gynnsam på en hög nivå", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson. Ytterligare information kan erhållas per tfn 026-26 10 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20030/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2019 omkring 40 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar