Sandvik AB - Delårsrapport 3 kvartalet 2003

SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2003 Fortsatt tillväxt och ökat resultat i tredje kvartalet "Orderingång och fakturering ökade även i det tredje kvartalet för jämförbara enheter i ett fortsatt svagt affärsklimat. Rörelseresultatet ökade med 8 % trots negativa valutaeffekter. Resultatet ökade för Sandvik Tooling och Sandvik Mining and Construction men minskade för Sandvik Materials Technology. Affärsläget är fortfarande osäkert och vi förväntar oss ingen större förändring av efterfrågan den närmaste tiden", säger Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson. Nyckeltal Kv 3 Kv 3 Förändr. Kv 1-3 Kv 1-3 Förändr. MSEK 2003 2002 % 2003 2002 % Orderingång 11 550 11 850 -3 1) 37 380 37 550 0 1) Fakturering 11 520 11 730 -2 2) 35 930 36 040 0 2) Rörelseresultat 1 304 1 213 +8 4 162 4 248 -2 % 11 10 12 12 Resultat efter 1 103 1 036 +6 3 575 3 754 -5 finansnetto % 10 9 10 10 Nettovinst 788 758 +4 2 530 2 496 +1 % 7 6 7 7 Vinst per 3,15 3,00 13,90 3) 14,20 3) aktie, SEK Avkastning 15,3 14,8 på sysselsatt kapital, % 3) 1) +2 % respektive +3 % i fast valuta för jämförbara enheter. 2) +2 % respektive +3 % i fast valuta för jämförbara enheter. 3) Senaste 12 månaderna. Ytterligare information kan erhållas per tfn 026-26 10 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2019 omkring 40 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar