Sandvik aktiebolags bolagsstämma 2003

Sandvik aktiebolags bolagsstämma 2003 Sandvik AB:s bolagsstämma i Sandviken den 5 maj fastställde styrelsens förslag om en utdelning med 10,00 kronor per aktie för år 2002. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till torsdagen den 8 maj. Utdelning beräknas ske genom VPC tisdagen den 13 maj. Lars Pettersson kommenterade i sitt första anförande som VD för Sandvik, verksamhetsåret 2002 och utvecklingen under det första kvartalet i år. Han redogjorde också för koncernens affärsidé, mål och värderingar och beskrev styrkefaktorerna bakom den globala lönsamma expansionen. I fokus finns ständigt Sandviks övergripande mål att generera ett ökat värde för kunderna. De viktigaste drivkrafterna för Sandviks lönsamma tillväxt är: Fortsatt geografisk expansion, tillväxt för nya produkter och inom nya applikationsområden, kompletterande företagsförvärv samt ökad kapitaleffektivitet. Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma göra ytterligare förvärv av aktier i bolaget. Styrelsen ges rätt att förvärva högst så många aktier att bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköpet skall ske över Stockholmsbörsen och är ett led i att justera bolagets kapitalstruktur i enlighet med fastlagda finansiella mål. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Georg Ehrnrooth, Clas Åke Hedström, Arne Mårtensson, Lars Nyberg, Anders Nyrén och Lars Pettersson. Till nya styrelseledamöter valdes Sigrun Hjelmqvist och Egil Myklebust efter Per-Olof Eriksson och Mauritz Sahlin som undanbett sig omval. Ordinarie revisorer: Aukt revisor Lars Svantemark och aukt revisor Bernhard Öhrn som vid den ordinarie bolagsstämman 2000 utsågs för en tid av fyra år. Revisorssuppleanter: Aukt revisor Jan Berntsson och aukt revisor George Pettersson efter Peter Markborn och Åke Näsman som önskat frånträda sina uppdrag i förtid. Av personalorganisationerna utsedda styrelseledamöter är Bo Boström (ordinarie), Göran Lindstedt (ordinarie), Birgitta Karlsson (suppleant) och Bo Westin (suppleant). Lorne Massel, VD vid Tamrock Loaders Inc. i Kanada, inom affärsområde Sandvik Mining and Construction, erhöll Wilhelm Haglund-medaljen för 2003 och utsågs till årets produktutvecklare inom koncernen. Han belönades för utvecklingen av en ny gruvlastare med extremt låg höjd och stor manöverbarhet, särskilt anpassad för utvinning av platina. Sandviken den 5 maj 2003 Sandvik AB; (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT01100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT01100/wkr0002.pdf

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2019 omkring 40 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar