Sandvik börsnoterar konvertibler

Report this content

Sandvik börsnoterar konvertibler Sandvik AB emitterade i maj 1999 ett konvertibelt förlagslån som erbjöds samtliga anställda i koncernens svenska bolag. Lånet är på nominellt 955 miljoner kronor och löper fram till 30 juni 2004. Konvertering till nya aktier i Sandvik kan ske under perioden 2 juli 2001-31 maj 2004. Konverteringskursen uppgår till 219 kronor. Lånet löper med en årlig ränta på 12 månaders STIBOR minus 0,75 procentenheter. I syfte att uppnå en ökad likviditet och därmed förenkla handeln med konvertiblerna har Sandviks styrelse beslutat om notering på Stockholmsbörsens lista för Konverteringslån och Teckningsoptioner under rubriken A-listan. Första noteringsdag beräknas bli den 15 augusti 2002. Handelsposten för konvertiblerna kommer att uppgå till nominellt 5 475 kronor motsvarande 25 aktier. Sandviken den 8 augusti 2002 Sandvik AB; (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00590/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar