Sandvik och SVT/Uppdrag Granskning

Sandvik och SVT/Uppdrag Granskning - Som ett globalt verksamt företag ställs vi ibland inför etiska problem. Gruvnäringen i Ghana, såväl som på andra platser i världen, utgör en miljöbelastning men den är också en förutsättning för industriell utveckling och ett drägligare liv för medborgarna. Så sade Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson i ett samtal om etik med pastor Sven-Gunnar Hultman i Pingstkyrkan, Gävle, under söndagskvällen. Bakgrunden var att TV-programmet Uppdrag Granskning kommer att sända ett reportage nu på tisdag den 18 februari, där Sandvik anklagas för att vara medskyldigt till brott mot människor och miljö i Ghana. Varken svenska myndigheter, FN eller OECD har framfört några invändningar mot svenska företags verksamhet i Ghana. - Vi måste bli bättre på att få kännedom om de verkliga förhållandena, sade Lars Pettersson. Men det är svårt, eftersom de ekonomiska, kulturella, politiska och sociala strukturerna är komplexa och svårtolkade. Ett av våra initiativ för att öka vår kunskap och förståelse är att vi har inlett ett samarbete med Röda Korset. - Genom att leverera förstklassig utrustning, utbildning och service så bidrar vi till en effektiv gruvhantering och vi kan som goda föredömen påverka den lokala situationen. Vi måste utnyttja de källor som finns för att få bättre kunskap om de faktiska förhållandena. Om det som påstås i Uppdrag Granskning är korrekt kommer vi att omvärdera vårt engagemang. Sandvik är ett globalt företag med drygt 37 000 anställda och verksamhet i mer än 130 länder. Koncernen har tydliga riktlinjer, s k policies, för hur verksamheten skall bedrivas. Riktlinjerna baseras på grundläggande värderingar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö i enlighet med FN:s nio principer, ILO-konventionerna om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt lokala lagar och regler. Sandviks policies innehåller en mängd detaljerade förhållningsregler och gäller framförallt Sandviks interna verksamhet och företagets roll som samhällsmedborgare men också krav på leverantörer. Dessa policies omfattar alla Sandvik-anställda, i alla bolag, i alla länder. Det är viktigt att diskutera de frågeställningar som SVT/Uppdrag Granskning belyser. Vi är positiva till en dialog om vilket ansvar ett företag har gentemot kunder och samhälle, i generella termer men även i en specifik situation förutsatt att underlagen är objektiva och bygger på fakta. Sandviken den 17 februari 2003 Sandvik AB Ytterligare information kan erhållas av Tom Erixon, Group Vice President och medlem i Sandviks koncernledning, tel 026-26 10 04 eller Heléne Gunnarson, Informationsdirektör, tel 026-26 10 25. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2019 omkring 40 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar