Sandvik ökar takten i förändringsarbetet

Sandvik Steel ökar takten i förändringsarbetet Sandvik Steel har beslutat att intensifiera det pågående förändringsprogrammet genom att genomföra en översyn av organisationsstrukturen vid huvudanläggningen i Sandviken. Syftet är att förbättra den otillräckliga lönsamheten genom minskade kostnader, höjd effektivitet och ökad flexibilitet. Som en konsekvens av detta beräknas antalet tjänstemän i Sandviken minska med 140 befattningar. Även kollektivanställda med befattningar där det huvudsakliga arbetsinnehållet är av administrativ karaktär kan komma att beröras. Förhandlingar med de fackliga parterna inleds omedelbart. De fackliga organisationerna liksom Länsarbetsnämnden har idag informerats. Ett mycket starkt fokus läggs även fortsättningsvis på ökad produktivitet vid produktions-anläggningarna i Sandviken. Kapacitetsutnyttjandet ska öka med minst 20%. - Sandvik Steels lönsamhet är fortfarande otillräcklig, särskilt i Sandviken. För att vi ska kunna nå lönsamhetsmålen och säkerställa en långsiktig positiv utveckling av företaget måste kostnaderna minska och effektiviteten öka, säger Peter Gossas, VD för Sandvik Steel. Sandviken den 3 september 2002. AB Sandvik Steel Ytterligare information kan erhållas av Peter Gossas, VD för Sandvik Steel, tel 026-26 40 56 Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfritt stål, speciallegeringar, högtemperaturmaterial och processystem. Koncernen har 37 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 55 miljarder kronor. Sandvik Steel är en affärssektor inom Sandvik Specialty Steels och världsledande tillverkare av högt förädlade produkter; rör, band, tråd och stång, i rostfria stål och speciallegeringar. Omsättningen är cirka 10 000 MSEK och antalet anställda omkring 6 000, varav cirka 840 tjänstemän och 2 760 kollektivanställda i Sandviken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/03/20020903BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/03/20020903BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar