Sandvik sluter avtal med Accenture om outsourcing av HR-tjänster

Sandvik har slutit avtal med Accenture om outsourcing av delar av personaladministrationen, även kallad Human Resources eller HR. Avtalet löper på tio år och avser i den första fasen USA, Finland och Sverige. Det är parternas avsikt att i ett senare skede av processen inkludera också Frankrike, Tyskland, England, Sydafrika, Indien, Australien. Avtalet innebär att delar av de arbetsuppgifter som idag utförs av Sandviks HR-personal kommer att skötas av Accenture via så kallade "Shared Service Centers". Exempel på tjänster som Accenture kommer att leverera är telefonsupport, vissa rekryteringsaktiviteter, administration kring utbildning och personaladministrativa rutiner. Ett syfte med förändringen är att personalarbetet inom Sandvik ska kunna fokusera på strategiskt viktiga HR-frågor som ledar- och kompetensförsörjning samt kompetensutveckling. Personal som omfattas av förändringarna inom det personaladministrativa området kommer att erbjudas anställning hos Accenture. Sandviken den 16 november 2004 Sandvik AB; (publ) Ytterligare information kan erhållas av Carina Malmgren Heander, personaldirektör Sandvik AB, tel 026-26 10 44. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2019 omkring 40 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar