Sandvik Steel planerar att avveckla rörproduktion i Storbritannien

Sandvik Steel planerar att avveckla rörproduktion i Storbritannien Sandvik Steel har idag tillkännagivit planer på att lägga ned tillverkningen av sömlösa rostfria rör vid dotterbolaget Sterling Tubes i Storbritannien och överföra produktionen till sin huvudanläggning i Sandviken samt andra enheter inom Sandvik-koncernen. Avvecklingen, som planeras ske i augusti 2001, berör Sterling Tubes fabriker i Walsall och Chesterfield med sammanlagt ca 250 anställda. Sterling Tubes försäljningskontor kommer att finnas kvar liksom varumärket Sterling Tubes. - Åtgärderna är ett led i det tidigare aviserade förändringsprogrammet som syftar till att öka effektiviteten och anpassa produktionskapaciteten inom Sandvik Steel, säger Lars Pettersson, VD för Sandvik Steel. Sandviken den 9 januari 2001 Sandvik AB; (publ) Ytterligare information kan erhållas av Lars Pettersson, VD för Sandvik Steel, tel 026-26 36 28 eller Nigel Haworth, VD för Sandvik Steel Ltd., tel +44 1922 728701 Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position i utvalda nischer - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfritt stål, speciallegeringar, högtemperaturmaterial och processystem. Koncernen har 34 000 anställda vid 300 bolag i 130 länder och en omsättning på cirka 40 miljarder kronor. Sandvik Steel är en sektor inom affärsområdet Sandvik Specialty Steels och världsledande tillverkare av högt förädlade produkter; rör, band, tråd och stång, i rostfria stål och speciallegeringar. Omsättningen är ca 8 400 MSEK och antalet anställda 7 000. Sandvik-koncernens försäljning i Storbritannien är ca 2 100 MSEK, varav nära hälften går på export. Antalet anställda är ca 1 800 personer, av vilka ungefär 900 finns inom produktionen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00630/bit0002.pdf

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar