Sandvik vill starta friskola i Sandviken

Sandvik vill starta friskola i Sandviken Sandvik AB kommer att i samarbete med Sandvikens kommun ansöka om att få starta en friskola i Sandviken hösten 2002. Utbildningen omfattar ett treårigt tekniskt gymnasium med ett specialutformat och utökat program som bas. Programmet har tre olika inriktningar - underhåll, produktion samt studieförberedande för högskolestudier - där eleverna läser i 40- timmarsveckor med tid för egna studier inlagd. - Syftet med friskolan är att öka intresset för teknisk utbildning och genom detta kunna rekrytera välutbildad arbetskraft lokalt. Sandvik vill modernisera den tekniska utbildningen och höja statusen på att jobba i industrin, säger Rune Nyberg, personaldirektör i Sandvik AB och ledamot i koncernledningen. Ansökan om friskola kommer att skickas till Skolverket under mars månad. När gymnasieprogrammet har startat finns planer på att komplettera verksamheten med ett Lärcentrum för utbildning av redan Sandvik-anställda och vuxenstuderande. Sandviken den 28 februari 2001 Sandvik AB; (publ) Ytterligare information kan erhållas av Rune Nyberg, personaldirektör, Sandvik AB, tel 026- 26 10 44 samt Svante W Nordh, kommundirektör, Sandvikens kommun, tel 026 - 24 12 22. Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfritt stål, speciallegeringar, högtemperaturmaterial och processystem. Koncernen har 35 000 anställda i 130 länder och en omsättning på ca 44 miljarder kronor. Sandvik har ca 5 600 anställda i Sandviken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00720/bit0001.pdf

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar