Sandviks förvärv av Valenite godkänns av myndigheterna i USA och Tyskland

Sandviks förvärv av Valenite godkänns av myndigheterna i USA och Tyskland Sandvik aviserade i ett pressmeddelande den 18 juni 2002 att en överenskommelse träffats med den amerikanska ägaren Milacron Inc. om förvärv av det amerikanska verktygsföretaget Valenite Inc. Förvärvet är villkorat av att godkännande från berörda konkurrensmyndigheter erhålls. Konkurrensmyndigheterna i USA och Tyskland har nu godkänt Sandviks förvärv av Valenite Inc. Därmed är förutsättningarna för ett genomförande av förvärvet uppfyllda. Valenite är en ledande leverantör av avancerade verktygslösningar för metallbearbetning i Nordamerika. Företaget, med cirka 1 300 anställda, har huvudkontor i Madison Heights, Michigan, USA, och tillverkningsenheter i Syd-Carolina, Michigan och Texas. Försäljningen uppgick år 2001 till omkring 2 000 MSEK (200 MUSD). Köpeskillingen uppgår till 1 750 MSEK (175 MUSD) och goodwill beräknas preliminärt till omkring 1 000 MSEK (100 MUSD). Valenite kommer att ingå som en separat sektor i affärsområdet Sandvik Tooling med bibehållen identitet. Sandviken den 29 juli 2002 Sandvik AB; (publ) Ytterligare information kan erhållas av Peter Larson, Vice VD Sandvik AB, tel 026-26 10 60. Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfritt stål, speciallegeringar, högtemperaturmaterial och processystem. Koncernen har 36 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/29/20020729BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/29/20020729BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2018 omkring 42 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar