Marknadsmeddelande 173/15 – Sista dag för handel i Saniona BTA

Sista dag för handel med BTA, SANION BTA, är den 3 november 2015.

Information om den betalda tecknade aktien.

Kortnamn: SANION BTA
ISIN-kod: SE0007577150
Orderboks ID: 113452
Sista dag för handel: 3 November 2015

Stockholm den 29 oktober 2015

For further information, please contact AktieTorget phone +46 8 511 68 000 or e-mail marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag som bedriver läkemedelsutveckling av preparat som ska användas till sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och behandling av smärta.