Erbjudandet från Sanmina till aktieägarna i Segerström förlängs

ERBJUDANDET FRÅN SANMINA TILL AKTIEÄGARNA I SEGERSTRÖM FÖRLÄNGS Erbjudandet från Sanmina Corporation (NASDAQ NM:SANM) till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i AB Segerström & Svensson (publ), vilket enligt nuvarande villkor upphör den 21 februari 2001, förlängs till den 27 februari 2001. Ett villkor för samgåendet är att berörda konkurrensmyndigheter, däribland EU-kommissionen, beslutar att inte invända mot samgåendet. Förlängningen motiveras av att beslut från EU-kommissionen väntas i slutet av februari 2001. Offentliggörande av utfallet av erbjudandet förväntas omkring den 28 februari 2001 och redovisning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring den 1 mars 2001. San Jose den 15 februari 2001 SANMINA CORPORATION Styrelsen För ytterligare information var vänlig kontakta: Sanmina Segerström Rick Ackel Christer Zetterberg Executive Vice President, Chief Styrelseordförande Financial Officer +1 (408) 964 3500 0708-24 25 26 Paige Bambino Kurt Jofs Corporate Communications Verkställande direktör och koncernchef +1 (408) 964 3500 08-752 18 31 0706-38 83 61 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar