AB Sardus bolagsstämma: Beslut om fortsatt återköpsprogram

AB Sardus bolagsstämma: Beslut om fortsatt återköpsprogram AB Sardus bolagsstämma den 31 mars 2003 fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag om en utdelning för verksamhetsåret 2002 om kr 4,50 (4,25) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen kommer att vara den 3 april och utdelningen beräknas utsändas från VPC den 8 april. Styrelse och revisorer Till styrelse omvaldes Elisabet Annell, Ulf Brasen, Ragnar Bringert, Raoul Hasselgren, Göran Havander, Rolf Lydahl och Lisbeth Sachs. Revisionsbyrån KPMG Bohlins AB omvaldes på fyra år. Återköpsprogram Stämman beslutade om fortsatt återköpsprogram omfattande maximalt tio procent av bolagets aktier fram till bolagsstämman 2004. Återköpen skall ske över börsen eller genom erbjudande, som riktar sig till samtliga aktieägare. Syftet med återköpen är bland annat att möjliggöra delbetalning med aktier vid förvärv av företag. Under 2002 och hittills under 2003 har 177 696 aktier återköpts till en genomsnittlig kurs om 75,64 kronor. Stockholm den 31 mars 2003 AB SARDUS (publ.) Styrelsen För ytterligare information: VD Ragnar Bringert, mobiltelefon 070-593 62 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01650/wkr0002.pdf

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi

Dokument & länkar