Bokslutskommuniké januari-december 2002

Report this content

AB Sardus (publ.) Noterat på Stockholmsbörsens A-lista Bokslutskommuniké januari-december 2002 · Omsättningen ökade med 22% och uppgick till 1 679 Mkr (1 377) · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade med 23% till 167 Mkr (136) · Resultat före skatt ökade med 21% till 102 Mkr (84) · Fjärde kvartalet har belastats med kostnader av engångskaraktär · Vinst per aktie före utspädning uppgick till 6,81 kr (5,85), en ökning med 16% · Styrelsen föreslår en utdelning på 4,50 (4,25) kr per aktie · Fortsatt stärkta marknadsandelar i Sverige och Danmark Helsingborg den 31 januari 2003 AB Sardus (publ.) Styrelsen Närmare upplysningar lämnas av VD Ragnar Bringert, tel 042-37 02 50 eller 070-593 62 73. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00300/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00300/wkr0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00300/wkr0003.xls Tabeller