Sardus 3:e kvartalet

Sardus 3:e kvartalet ·Fortsatt positiv resultatutveckling ·Precisering av utdelningspolitiken Sardus, som är en av Sveriges ledande producenter av smörgåspålägg och lätta måltider, omsatte under årets nio första månader 1 264 mkr (1 215), en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet före skatt uppgick till 70 mkr. I föregående års resultat inkluderas realisationsvinster med 3 mkr. Exklusive realisationsvinster ökade resultatet med 1 procent. Vinsten per aktie uppgick till 4,78 kr (4,84). Utvecklingen under niomånadersperioden 2003 har varit stabil. Trots ökad priskonkurrens har vi lyckats bibehålla fjolårets goda resultatnivå. Försäljningen har ökat i affärsenheterna Charkdelikatesser, danska 3- Stjernet och Falbygdens Ost. Fortsatt gynnsam produktmix och en stabil kostnadsutveckling har bidragit till det goda resultatet. I början av oktober 2003, d v s efter rapportperiodens slut, slutfördes förvärvet av Gourmet Service. Företaget, som tillverkar bland annat smörgåssallader, såser, salladsdressing samt lax- och skaldjurspatéer omsätter drygt 80 mkr och har 24 anställda. Förvärvet är en del av Sardus breddningsstrategi, som innebär utvidgning av verksamheten till att även innefatta lätta måltider. Sardus har en hög direktavkastning. Vid börsintroduktionen 1997 fastställdes följande utdelningspolitik: "mer än 50% av vinsten efter schablonskatt skall delas ut". Sedan börsintroduktionen 1997 har ca 70% av vinsten efter full skatt och goodwillavskrivningar delats ut till aktieägarna. Det är styrelsens avsikt att även i framtiden lämna utdelning på denna nivå. - Det här innebär en precisering av vår utdelningspolitik och förbättrar förutsättningarna för Sardusaktien att även i fortsättningen lämna en hög direktavkastning, säger Sardus VD Ragnar Bringert. Helsingborg den 20 oktober 2003 AB SARDUS (publ.) Ragnar Bringert För ytterligare information: VD Ragnar Bringert, 070-593 62 73 alt 042-37 02 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00460/wkr0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00460/wkr0003.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00460/wkr0004.xls Tabeller

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi