Sardus förvärvar två smörgåsföretag. Startar ny affärsenhet för lätta måltider.

Livsmedelskoncernen Sardus, som är inriktad på smörgåsmat och lätta måltider, har förvärvat Allt Smörgås i Stockholm och Smörgåsfabriken i Norr-köping. De förvärvade företagen tillverkar och säljer färdiga smörgåsar och sallader till framför allt dagligvaruhandeln och bensinstationer. Företagen, som är ungefär lika stora, är båda lönsamma och befinner sig i en kraftig till-växtfas. De omsätter 2004 tillsammans ca 120 Mkr. Förvärvet är ett led i Sardus breddningsstrategi, som innebär en satsning på lätta färdiga måltider. Förvärvet bedöms ha en positiv effekt på Sardus vinst per aktie 2005.

De två företagen kommer att samordnas och tillsammans utgöra grunden för en ny affärsenhet Sardus Lätta Måltider. Bägge företagen tillverkar färdiga smörgåsar och sallader, som säljs i konsumentförpackningar. Tillsammans har företagen rikstäck-ning, vilket innebär att produkterna säljs i livsmedelsbutiker och bensinstationer över hela landet. Företagen har totalt ca 125 anställda. En del av likviden kommer att utgöras av drygt 197.000 Sardus-aktier, vilket motsva-rar knappt två procent av antalet aktier i bolaget. Avräkningspriset sätts med ut-gångspunkt från börskursen den 17 december. - Förvärvet är ett viktigt led i vår satsning på lätta måltider, d v s måltider som är lätta att tillreda, lätta att konsumera och som även kan vara fettsnåla. Flertalet av de pro-dukter, som tillverkas inom koncernen, kan på ett eller annat sätt ingå i en sådan måltid, säger Sardus VD Ragnar Bringert. - Marknaden för färdiga smörgåsar har vuxit snabbt på senare år men har fortfarande stor utvecklingspotential vid en internationell jämförelse. Genom att starta en ny affärsenhet ökar fokuseringen på lätta måltider. Vår avsikt är att via både egen sorti-mentsutveckling och fler framtida förvärv skapa ett komplett kunderbjudande av lätta måltider i butikerna, konstaterar Ragnar Bringert. - Genom att vi kommer in i Sardusfamiljen får vi förbättrade förutsättningar att utveck-la verksamheterna genom ökad marknadsbearbetning och produktutveckling, säger Gabi Hakim från Smörgåsfabriken och Rose Marie Ljungström från Allt Smörgås i ett gemensamt uttalande. Samtliga tidigare ägare kommer att kvarstanna i organisa-tionen med Rose Marie Ljungström som VD. Sardus strategi är att växa både genom förvärv och organiskt. Genom köpen av Allt Smörgås och Smörgåsfabriken har Sardus förvärvat 16 företag sedan starten 1982 varav fem sedan år 2000. Helsingborg den 17 december 2004 AB SARDUS (publ.) Ragnar Bringert Verkställande Direktör Ytterligare information: Sardus: VD Ragnar Bringert, 042-37 02 50 eller ekonomidirektör Henrik Ljung, 0708-29 29 48. Smörgåsfabriken: VD Gabi Hakim 011-36 80 41 Allt Smörgås: VD Rose Marie Ljungström 08-771 55 35

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi

Dokument & länkar