Sardus justerar prognosen för 2004

Livsmedelsföretaget Sardus justerar sin vinstprognos för 2004 från ett resultat i nivå med 2003, d v s ett resultat före skatt på ca 110 Mkr (resultat per aktie 7:55), till ett resultat i storleksordningen 90 Mkr (resultat per aktie ca 6:-). Den danska enheten 3-Stjernet redovisar en sämre försäljnings- och resultatutveckling än förväntat. Detta beror på minskad exportförsäljning och ökad konkurrens på danska marknaden från i första hand utländska lågprisaktörer. Dessutom har marginalerna på den svenska marknaden försämrats under fjärde kvartalet. Styrelsen har tidigare beslutat att vidtaga erforderliga strukturella och kostnadssänkande åtgärder för att förbättra lönsamheten. Helsingborg den 9 december 2004 AB SARDUS (publ.) Ragnar Bringert Verkställande direktör Närmare upplysningar lämnas av VD Ragnar Bringert på telefon 070-593 62 73.

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi

Dokument & länkar