Sardus niomånadersrapport

Sardus niomånadersrapport Fortsatt god omsättningsökning Vinstökning med 20 miljoner AB Sardus, som noteras på OM Stockholmsbörsens A-lista, ökade omsättningen med 29 procent under årets första 9 månader till 864 Mkr (668). Resultatet före goodwillavskrivningar, exklusive SPP-medel, ökade med 31 procent till 92 Mkr i år. Resultatet före skatt uppgick till 72 Mkr jämfört med 52 Mkr för motsvarande period föregående år (+38%). Det danska köttpåläggsföretaget 3-stjernet A/S, som förvärvades i början av året, har bidragit till omsättningsökningen. Med en framgångsrik förvärvsstrategi har Sardus lagt grunden till en ny och högre långsiktig vinstnivå. Prognosen för innevarande år är en vinst före skatt på 96 Mkr inklusive SPP-medel på 16 Mkr. Närmare upplysningar lämnas av VD Ragnar Bringert, tel 042-37 02 50 eller 070-593 62 73. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00820/bit0002.pdf

Dokument & länkar