Sardus Utvidgad ledningsgrupp Nya dotterbolagschefer

Sardus Utvidgad ledningsgrupp Nya dotterbolagschefer Den börsnoterade livsmedelskoncernen Sardus har utsett nya dotterbolags- chefer för sina affärsenheter i Sverige och tillsatt en nyinrättad befatt- ning som chef för koncernens affärsutveckling. Tidigare har Sardus kon- cernchef och VD Ragnar Bringert även varit VD för affärsenheterna. Samti- digt har ledningsgruppen utvidgats från sex till åtta personer. - På ca två år har vi genom kraftig tillväxt i det närmaste fördubblat om- sättningen, säger Sardus VD Ragnar Bringert. Detta har till stor del skett genom förvärv. Därför känns det naturligt att, vi nu ökar ledningskapaci- teten. Vår nya affärsutvecklingschef kommer att få en nyckelroll i den ak- tiva förvärvsstrategi som vi arbetar efter. Mats Johansson är sedan en tid tillbaka VD för Pastjeköket AB, Pelle Hjal- marsson har tillträtt befattningen som VD för Charkdelikatesser AB och An- ders Lundblad blir under hösten VD för Sardus storhushållsverksamhet. Lars Ohlin har utsetts till chef för affärsutveckling vid Sardus huvudkon- tor i Helsingborg. Befattningen, som är nyinrättad, är inriktad på före- tagsförvärv och affärsutveckling i nyförvärvade företag. I Sardus ledningsgrupp ingår utöver de nytillsatta cheferna Ragnar Bring- ert, VD och koncernchef, Lars Carlsson, marknadsdirektör, Henrik Ljung, ekonomidirektör samt Hasse Redestam, teknisk direktör. Ytterligare information: VD Ragnar Bringert, 042-370250 Bilaga: Faktablad Fakta om de nya ledamöterna i ledningsgruppen * Mats Johansson, VD för Pastejköket AB. Han har varit försäljningschef i företaget sedan 1996. * Pelle Hjalmarsson, VD för Charkdelikatesser AB. Han kommer närmast från MD Foods Sverige, där han har varit VD. * Anders Lundblad, VD för Sardus Storhushåll . Han kommer närmast från det franskägda företaget United Biscuits AB, där han har varit Sverige- chef. * Lars Ohlin, chef för affärsutveckling. Han kommer närmast från bokför- laget Bra Böcker, där han har varit affärsområdeschef för Nationalencyklo- pedin. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00350/bit0002.pdf

Dokument & länkar