Utvidgad ledningsgrupp, Nya dotterbolagschefer

Den börsnoterade livsmedelskoncernen Sardus har utsett nya dotterbolagschefer för sina affärsenheter i Sverige och tillsatt en nyinrättad befattning som chef för koncernens affärsutveckling. Tidigare har Sardus koncernchef och VD Ragnar Bringert även varit VD för affärsenheterna. Samtidigt har ledningsgruppen utvidgats från sex till åtta personer.

- På ca två år har vi genom kraftig tillväxt i det närmaste fördubblat omsättningen, säger Sardus VD Ragnar Bringert. Detta har till stor del skett genom förvärv. Därför känns det naturligt att, vi nu ökar ledningskapaciteten. Vår nya affärsutvecklingschef kommer att få en nyckelroll i den aktiva förvärvsstrategi som vi arbetar efter. Mats Johansson är sedan en tid tillbaka VD för Pastjeköket AB, Pelle Hjalmarsson har tillträtt befattningen som VD för Charkdelikatesser AB och Anders Lundblad blir under hösten VD för Sardus storhushållsverksamhet. Lars Ohlin har utsetts till chef för affärsutveckling vid Sardus huvudkontor i Helsingborg. Befattningen, som är nyinrättad, är inriktad på företagsförvärv och affärsutveckling i nyförvärvade företag. I Sardus ledningsgrupp ingår utöver de nytillsatta cheferna Ragnar Bringert, VD och koncernchef, Lars Carlsson, marknadsdirektör, Henrik Ljung, ekonomidirektör samt Hasse Redestam, teknisk direktör. Ytterligare information: VD Ragnar Bringert, 042-370250