Braathens stärker sin konkurrenskraft ytterligare

Braathens stärker sin konkurrenskraft ytterligare Vid presentationen av SAS koncernens tredje kvartalsrapport specificerades Braathens åtgärder inom Turnaround 2005 till 500 MSEK. Dessa åtgärder är under implementering. På ett styrelsemöte i Braathens idag har det beslutats om ytterligare åtgärder uppgående till 500 MSEK vilket gör att Braathens totala besparing inom Turnaround 2005 uppgår till 1 000 MSEK. De nya kostnadsreduktionerna kommer ytterligare att stärka Braathens konkurrenskraft i förhållande till lågkostnads-konkurrenterna på den norska marknaden. Braathens lägger med detta grunden för att konkurrera på de prisnivåer som gäller på marknaden idag och framöver, med tillfredsställande lönsamhet. Effektene av de nya åtgärderna i Braathens kommer huvudsakligen få effekt under 2004, och delvis under 2005. Detta ger en full effekt från 2006. Samtliga flygbolag i SAS koncernen genomför för närvarande åtgärder för att säkra en stark position i de olika marknaderna med konkurrenskraftiga priser. Braathens och Scandinavian Airlines har genomfört flera prisreduktioner som ett resultat av kostnadsförbättringarna. Med de nya åtgärderna kommer Braathens att uppnå en total enhetskostnad på cirka 60 öre (NOK) per producerad säteskilometer (ASK). Till skillnad från de rena lågkostnadsbolagen kommer Braathens bibehålla en del serviceelement som till exempel genomgående priser, genomgående incheckning, bagagetransfer och interlining med andra flygbolag. Dessa serviceelement är viktiga för alla de passagerare som reser med flera sträckningar. Med en enhetskostnad på 60 öre (NOK) per säteskilometer (ASK) får Braathens en kostnadsnivå som är helt konkurrenskraftig med både norska och internationella lågkostnadsbolag och stärker Braathens konkurrenskraft ytterligare i förhållande till andra aktörer. Jämfört med dagens enhetskostnadsnivå på cirka 76 öre innebär detta en minskning av enhetskostnaden med cirka 20 procent. Det är flygbolagens enhetskostnader som är grunden till dess konkurrenskraft, prisnivå och lönsamhet. De ytterligare åtgärderna som nu är beslutade att genomföras i Braathens omfattar ett brett antal aktiviteter som till exempel ökad produktivitet av flygplan, piloter, kabinbesättningen och administrationen. Braathens kommer också att fokusera på ökad internetförsäljning och biljettlöst resande. Åtgärderna omfattar förbättringar och effektiviseringar inom alla delar av Braathens organisation. - De nya åtgärderna kommer att ge Braathens en betydligt bättre konkurrenskraft och stärka Braathens position på den norska marknaden som en effektiv och billig leverantör av resor både inrikes och till Sydeuropa, men med en fullserviceprodukt som lågkostnadsbolagen inte kan leverera, säger verkställande direktör Knut Solberg i Braathens. Vi har noterat att vår störste konkurrent på den norska inrikesmarknaden via media stadigt nämnt Braathens och dessutom påstått att kostnaderna mellan bolagen skilde sig avsevärt 2003 och att denna skillnad kommer att bli ännu större i framtiden. Detta är inte korrekt. Braathens har i år en enhetskostands som är i nivå med den som Norwegian uppgett som sin enhetskostnad under 2003. Med de nya åtgärderna kommer vi framöver att kunna jämföra oss med vem som helst, säger Solberg. För en närmare genomgång av planerna inbjuder Braathens till en presskonferens i dag: måndag 8 december kl.15.00 på Radisson SAS Park Royal Hotel på Fornebu. Utöver ledningen i Braathens kommer styrelseordförande Gunnar Reitan att närvara på presskonferensen.. SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20031208BIT00390/wkr0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar