Det frivilliga erbjudandet genomförs

Det frivilliga erbjudandet genomförs SAS AB (publ) har idag genomfört köpet av aktier i Braathens ASA enligt det frivilliga erbjudandet till aktieägarna i Braathens ASA och i enlighet med aktieköpsavtalen som ingåtts med Braganza, Bramora och KLM. SAS AB (publ) äger efter detta XXXXXXXX aktier i Braathens ASA motsvarande XX procent av aktiekapitalet. Likviden för de förvärvade aktierna kommer att utbetalas den 21 december, 2001. SAS AB (publ) kommer att framlägga ett pliktigt bud till återstående aktieägare i Braathens ASA. Erbjudandet kommer att innebära en kontant likvid på NOK 27 per aktie. Det pliktiga budet kommer att bli utsänt inom fyra veckor och presenteras i ett eget prospekt. Då SAS AB (publ) äger mer än 90 procent av aktierna i Braathens ASA, kommer SAS AB att genomföra tvångsinlösen av utestående aktier i Braathens ASA. Överföringen antas blir klar under den första dagen av den pliktiga budsperioden. I det fallet kommer aktierna som är under tvångsinlösen att bli överförda till ett VPS-konto tillhörande SAS AB, och kommer därför inte längre att kunna omsättas på Oslo Børs. Slutlig eliminering av aktierna i Braathens ASA kommer att ske efter den pliktiga budsperioden slut. SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/01/20030801BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/01/20030801BIT00450/wkr0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar