Effektivare Scandinavian Airlines öppnar för en mindre kapacitetsökning sommaren 2003

Effektivare Scandinavian Airlines öppnar för en mindre kapacitetsökning sommaren 2003 SAS koncernen har kommunicerat påbörjade förbättringsåtgärder uppgående till brutto 10,4 mdr SEK. Dessa har delats upp i kortsiktiga och strukturella åtgärder. De kortsiktiga åtgärderna fortgår enligt plan och beräknas ge full effekt 2003 och de strukturella 2004. De strukturella åtgärderna som påbörjades våren 2002 och som uppgår till 4 mdr SEK implementeras gradvis, och där vissa produktivitetsförbättrande åtgärder kvarstår. Som följd av det effektiviseringsarbetet som SAS koncernen nu genomför kommer flygplansutnyttjandet inom Scandinavian Airlines att öka samt därmed även öka produktiviteten för flygande personal. Till sommartrafikprogrammet 2003 skall den nya produktionsfilosofin, som presenterades i april 2002, vara fullt genomförd. Trots att viktiga delar återstår ger den nya produktionsfilosofin möjlighet till en mindre kapacitetsökning redan sommaren 2003 genom att återinsättning av tidigare reducerad kapacitet. Det ökade flygplansutnyttjandet kombinerat med en enklare produkt ger möjlighet att öppna ett antal nya destinationer i Sydeuropa till lägre biljettpriser. Dessutom omdisponeras befintlig kapacitet till linjen Stockholm-Bangkok under vintern 2002/2003 och under sommarprogrammet 2003 öppnas åter linjen mellan Oslo och New York. Produktionen till Sydeuropa motsvarar kapacitet uppgående till fyra flygplan. Linjerna Oslo-New York och Stockholm till Bangkok kommer att flygas med en Boeing 767. En väsentligt lägre kostnadsnivå är förutsättningen för att Scandinavian Airlines skall kunna fullfölja en framtida, lönsam tillväxt inom Scandinavian Airlines definierade kärnmarknader. De kortsiktiga och strukturella åtgärderna som påbörjats har som målsättning att påtagligt sänka kostnaderna inom Scandinavian Airlines. Det skall möjliggöra introduktion av ytterligare lönsamma linjer inom en till två år. För ytterligare information, vg kontakta: Anders Ehrling, Senior Vice President, Network & Revenue Management, Scandinavian Airlines, Tel: +46 (0)8 797 19 37 Jens W. Willumsen, Senior Vice President, Marketing & Product Management, Scandinavian Airlines, Tel: +46 (0)8 797 24 24 SAS GROUP INVESTOR RELATIONS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/01/20030801BIT01270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/01/20030801BIT01270/wkr0002.pdf

Om oss

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har mer än 30 miljoner resenärer per år, som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre knutpunkter – Köpenhamn, Oslo och Stockholm – med 125 resmål i Europa, USA och Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 procent och flyga med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik. Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star Alliance™ och tillsammans med partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300 destinationer runt om i världen.

Prenumerera

Dokument & länkar