• news.cision.com/
  • SAS/
  • Information gällande övertalighet avseende SAS koncernens strukturella åtgärder

Information gällande övertalighet avseende SAS koncernens strukturella åtgärder

Report this content

Information gällande övertalighet avseende SAS koncernens strukturella åtgärder SAS koncernen har tidigare lämnat information till marknaden om två förbättringsprogram uppgående till 10 400 MSEK. Programmen omfattar kortsiktiga åtgärder uppgående till 6 400 MSEK och strukturella åtgärder uppgående till cirka 4 000 MSEK. Antalet övertaliga i Scandinavian Airlines avseende de kortsiktiga åtgärderna beräknas inledningsvis till 3 500. Per den 30 september hade antalet tjänster minskat med cirka 1100. Återstående kommer att hanteras genom naturlig avgång och genom att Scandinavian Airlines tagit över ny verksamhet. Övertagandet av Braathens groundhandling resulterade bland annat i verksamhet motsvarande 500 tjänster. Resterande del kommer att hanteras under 2003 huvudsakligen på frivillig väg. 2 700 övertaliga i de strukturella åtgärderna till år 2005 Implementeringen av de strukturella åtgärderna som tidigare kommunicerats kommer att leda till en övertalighet på totalt 2 700 anställda. SAS koncernen kommer att lämna ytterligare detaljinformation i samband med att tredje kvartalsrapporten som släpps i början av nästa vecka. SAS GROUP INVESTOR RELATIONS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/01/20030801BIT01340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/01/20030801BIT01340/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar