Nya strukturåtgärder för ökad konkurrensförmåga

Nya strukturåtgärder för ökad konkurrensförmåga SAS koncernens styrelse har idag givit SAS koncernledning mandat att fullfölja omfattande strukturella åtgärder för att säkra koncernens lönsamhet, långsiktiga konkurrenskraft och en effektiv flygdrift för koncernens flygbolag. SAS koncernen genomför sedan tidigare två åtgärdsprogram med en total resultateffekt på 12,8 miljarder SEK fram till 2005. De tillkommande åtgärderna beräknas ge en kostnadsbesparing om ytterligare 6-8 miljarder SEK under förutsättning att resterande fackliga förhandlingar slutförs enligt plan. - Åtgärderna är nödvändiga för koncernens förmåga att konkurrera och kommer att utgöra den sunda basen för en framtida expansion. Vi har nått mycket goda resultat i förhandlingarna med samtliga fackföreningar undantaget de kabinanställda. Avtal har slutits med 35 av de 39 fackföreningarna och SAS styrelse har givit oss uppdraget att fullfölja diskussionerna med återstående parter, säger SAS koncernchef Jørgen Lindegaard, och fortsätter: - Vi vet att flygkonkurrensen i Skandinavien kommer att skärpas och vi måste därför vara väl rustade för framtiden. Vi måste kunna erbjuda fler och billigare resor på den skandinaviska marknaden. Ambitionen är att öka trafiken med ytterligare linjer från Stockholm och Oslo. Vid full effekt kommer strukturgreppen att reducera Scandinavian Airlines genomsnittliga enhetskostnad med cirka 30 procent vilket motsvarar de uppsatta målen för de nya strukturåtgärderna. Konstruktivt fackligt samarbete Strukturprogrammet har föregåtts av omfattande analysarbete och en konstruktiv dialog med fackföreningarna. - Vi har gjort flera banbrytande förändringar i gamla kollektivavtal och fackföreningarna har tagit ett stort ansvar för att vi nu ska kunna fortsätta arbetet med att bli ett starkare företag. De har tillsammans med företagsledningen lagt grunden till en lägre kostnadsnivå och därmed öppnat dörren för en expansion, säger Jørgen Lindegaard. Flera genomgripande avtalsförändringar gör det möjligt att öka produktiviteten avsevärt. Kollektivavtalen med piloterna i Scandinavian Airlines gör det bland annat möjligt att öka antalet timmar i luften, så kallade blocktimmar, från dagens 490 till över 700. De flesta fackföreningar har också accepterat företagets förslag om frysta löner för år 2003. Övertalighet Åtgärderna inom ramen för det nya programmet påbörjas redan under våren och programmet i sin helhet förväntas få full effekt inom 18 månader. Effektiviseringarna kommer att ge en övertalighet om cirka 4000 personer utöver redan beslutade åtgärder. Merparten av de berörda finns inom Scandinavian Airlines administration, kabinpersonal och piloter, markpersonal inom stationsverksamheten, Scandinavian Ground Services, personal inom den tekniska enheten, SAS Technical Services och försäljningspersonal inom SAS World Sales. Förenklad basuppdelning Genom en större självständighet för Scandinavian Airlines baser i Köpenhamn, Oslo och Stockholm och planering av respektive bas flygverksamhet kan arbetssätt samt lednings- och beslutsprocesser förenklas med minimerat koordineringsbehov. Scandinavian Airlines gör också en omfördelning av flygplansflottan och minimerar antalet flygplanstyper på respektive bas. Den flygande personalen kommer i huvudsak att starta och avsluta dagen vid sin hemmabas och därmed minskar antalet övernattningar. Separation av baserna i Köpenhamn, Oslo och Stockholm kommer också att omfatta administration och support. Om, mot förmodan, de resterande förhandlingarna inte ger ett tillfredsställande resultat, kommer SAS koncernledning att värdera andra handlingsalternativ inom koncernen för att möjliggöra lönsam beflygning av kortare linjer med tonvikt på inrikes. För ytterligare information, var god kontakta: Hans Ollongren, informationsdirektör, SAS koncernen, tel +46 8 797 19 50,mobil +46 709 97 19 50 SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00870/wkr0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar