SAS finansiella kalender 2017/2018

SAS planerar att under räkenskapsåret 1 november 2017 till 31 oktober 2018 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Delårsrapport 4, aug-okt 2017                        2017-12-12
Årsredovisning 2016/2017                              2018-01-30
Delårsrapport 1, nov-jan 2018                        2018-02-27
Delårsrapport 2, feb-apr 2018                         2018-05-30
Delårsrapport 3, maj-jul 2018                         2018-08-31

Årsstämma
SAS AB:s årsstämma planeras äga rum den 5 mars 2018.

Trafiktal
SAS månadstrafik kommer under 2017/2018 normalt att offentliggöras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). Undantag är trafiktalen för december 2017 och juli 2018 som planeras att offentliggöras den sjätte arbetsdagen efter respektive månads slut.

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Calendar.

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar