SAS förvärvar majoritetspost i Spanair

SAS förvärvar majoritetspost i Spanair · SAS ökar sitt ägarskap från 49 procent i Spanair till en nivå som motsvarar 74 procent · Ökningen i ägarandelen innebegriper konvertering av befintliga lån uppgående till 60,1 miljoner Euro till eget kapital samt en betalning på 52,0 miljoner Euro. · Transaktionen skall säkra framgång för Spanairs åtgärder för att förbättra lönsamheten och därmed Spanairs långsiktiga potential. · Spanair tar kraftfulla tag för att uppväga de ogynnsamma marknadsförhållandena i flygindustrin, genom kapacitetsreduktioner, minskningar av leaser och andra kostnader såväl som pris- och intäktsökningar. · Målsättningen för Spanair är att bli en associerad Star Alliance medlem i en nära framtid. · Transaktionen SAS har enats med Spanairs största aktieägare Teinver om att öka SAS ägarandel i Spanair till en nivå som motsvarar 74 procent. Ökningen av ägarandelen innebär en konvertering av befintliga lån uppgående till 60,1 miljoner Euro från SAS till Spanair till eget kapital samt en kontant betalning på 52 miljoner Euro. Den totala investeringen förväntas påverka SAS gruppens intjäning positivt från 2003. SAS och huvudägaren Teinver kommer att fortsätta att tillsammans utveckla Spanairs verksamhet. För detta ändamål har ett gemensamt holdingbolag bildats som kommer att äga 51 procent av Spanair. SAS kommer att äga 49 procent av holdingbolaget i tillägg till de 49 procent som ägs direkt i Spanair. Ett system för en vinstbaserad tilläggsköpeskilling för Teinver har skapats, genom vilket en ytterligare köpesumma för de sålda aktierna kan betalas, baserat på utvecklingen av Spanairs marknadsvärde. Bakgrund Genom denna transaktion vill SAS säkra sin investering i Spanair med målet att säkra att Spanairs program till förbättring av lönsamheten kan genomföras och därmed säkerställa Spanairs långsiktiga lönsamhet. Spanair är en strategiskt viktig tillgång genom sin attraktiva position på den spanska marknaden. Den spanska hemmamarknaden rankas som den näst största i Europa i form av antal passagerare, och förväntas växa snabbare än övriga europamarknader. Spanair är det största alternativa flygbolaget på marknaden. Med en marknadsandel på 25 procent på hemmarutter och attraktiva start- och landningstider i Madrid, Barcelona och Palma, har Spanair en stark position för att ta en betydande del av den framtida förväntade tillväxten på marknaden genom sina investeringar i start- och landningstider och kapacitet de senaste två åren. Dessutom har Spanair ett mycket konkurrenskraftigt kostnadsläge jämfört med andra europeiska flygbolag medan det även i fortsättningen finns utrymme för förbättringar av enhetsintäkten genom en ökad fokusering på affärssegmenten. SAS AB Groups verkställande direktör Jørgen Lindegaard säger: - Transaktionen kommer ytterligare att stärka SAS position i Star Alliance. SAS har målet att Spanair ska bli associerad medlem i Star Alliance i en nära framtid. Dessutom bjuder vi in Star Alliance partner att samarbeta med Spanair som en plattform för deras ambitioner i den spanska marknaden." Medel för att förbättra Spanairs lönsamhet Flygindustrin upplever för närvarande mycket svåra marknadsvillkor, men händelserna den 11 september har haft en relativt begränsad effekt på Spanair. Trafiken (RPK) på inrikestrafiken är påverkad betydligt mindre än annan internationell trafik. En rad kraftfulla tag för att uppväga de ogynnsamma villkoren i flygindustrin har initierats. Spanair reducerar kapaciteten (ASK) jämfört med förra året med 12 procent under vintersäsongen, och 7 procent för sommarsäsongen. Huvudfokus för Spanairs verksamhet kommer att vara på hemmamarknaden, med ökade frekvenser på de viktigaste städerna, medan andra utvalda destinationer och frekvenser blir nedlagda. Spanair har beslutat att lägga ned kvarstående interkontinentala rutter under 2002. Överskottskapaciteten kommer att hanteras genom flexibla leasar med lägre fasta lease kostnader. Ytterligare besparingar förväntas på alla områden inklusive distribution och personalkostnader. Spanair har genomfört prisökningar under oktober och kommer att noga övervaka möjligheterna för ytterligare intäktsökningar. SAS har nyligen överfört ytterligare managementkompetens och systemresurser, samtidigt som den lokala karaktären och kostnadsstrukturen av verksamheten behålls. Status och preliminär tidtabell Styrelsen i SAS och Teinver har godkännt transaktionen. Transaktionen är underlagt EU:s konkurrensmyndighets godkännande och förväntas vara genomfört i mitten av december 2001. Morgan Stanley & Co. Limited agerar som finansiell rådgivare för SAS i samband med denna transaktion. För mer information kontakta VD Jørgen Lindegaard, tel + 46 8 797 1361 Finansdirektör Gunnar Reitan, tel + 46 8 797 2844 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/01/20030801BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/01/20030801BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar