SAS koncernen Januari-December 2002

Bokslutskommuniké Januari-December 2002 Året i korthet · Årets omsättning uppgick till 64 944 (51 433) MSEK, en ökning med 26,3%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 1,0% eller 512 MSEK. · Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för helåret till 7 294 (3 168) MSEK, en ökning med 130%. Fjärde kvartalet blev EBITDAR 1 332 (-122) MSEK. · Resultat före realisationsvinster uppgick för året till -951 (-2 282) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick resultatet till -809 (-1 613) MSEK. Exklusive poster av engångskaraktär var resultat före realisations vinster för helåret 2002, -736 (- 2 282) MSEK. · Resultat före skatt uppgick till -450 (-1 140) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick resultatet till -683 (-1 147) MSEK. · CFROI för helåret 2002 blev 13% (7%). · Resultat per aktie för perioden januari-december blev för SAS koncernen -0,81 (-6,65) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 92,33 (96,06) SEK. · Styrelsen föreslår att utdelning till SAS AB:s aktieägare ej lämnas för verksamhetsåret 2002. · Mot bakgrund av den osäkra globala politiska situationen och svåra marknadsläget gör SAS koncernen under rådande förhållanden ingen närmare bedömning av resultatet för helåret 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030211BIT01340/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030211BIT01340/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar