SAS koncernen omstrukturerar sitt flygplansunderhåll

SAS koncernen omstrukturerar sitt flygplansunderhåll Styrelsen för SAS koncernen beslutade under sitt möte idag att förlägga huvudbasen för verksamheten för tekniskt underhåll av flygplan, SAS Technical Services, till Stockholm Arlanda. Syftet är att säkra SAS Technical Services som en konkurrenskraftig verksamhet. Beslutet är ett led i SAS koncernens övergripande åtgärdsprogram. Beslutet medför att det mellantunga flygplansunderhållet, som idag utförs på de tre likvärdiga baserna i Köpenhamn, Oslo och Stockholm, koncentreras till den nya huvudbasen. Vidare kommer den strategiska ledningen för SAS Technical Services och dess stödfunktioner att finnas på huvudbasen. Beslutet om placering av huvudbasen är en integrerad och nödvändig del i en genomgripande strukturförändring för SAS Technical Services som innebär en kostnadsreduktion på 500 miljoner svenska kronor (MSEK). Det dagliga linjeunderhållet av flygplanen kommer att fortsätta på de tre baserna och det tunga underhållet kommer att ligga kvar på Oslo Gardermoen. Totalt kommer SAS Technical Services att sysselsätta omkring 2700 medarbetare i Norge, Danmark och Sverige. - Förändringen är nödvändig och en förutsättning för vår överlevnad. Nu ska vi arbeta vidare med att genomföra förändringen så snabbt som möjligt och i dialog med de fackliga företrädarna i de tre länderna, säger Ørnulf Myrvoll, Senior Vice President och chef för SAS Technical Services. Del av SAS koncernens åtgärdsprogram Strukturförändringarna inom det tekniska underhållet är en del av SAS koncernens genomgripande förändringsprogram som presenterades den 10 april 2003 -kallad Plan C. SAS koncernen genomför sedan tidigare två åtgärdsprogram med en total resultateffekt på 12,8 miljarder SEK fram till 2005. Plan C beräknas ge en kostnadsbesparing om ytterligare 8 miljarder SEK inom områdena Scandinavian Airlines, SAS Technical Services, Scandinavian Ground Services och SAS World Sales. Övertalighet I beslutsunderlaget bedöms strukturförändringarna och den geografiska koncentrationen till Stockholm Arlanda medföra en reduktion av antalet anställda inom SAS Technical Services med totalt 922 årsarbeten. I Danmark beräknas övertaligheten bli 436 årsarbeten, i Norge 417 och i Sverige 69. Dessa årsarbeten är en del av den tidigare kommunicerade uppgiften om att 4000 personer beräknas bli övertaliga i samband med Plan C. SAS Technical Services är en affärsenhet inom SAS koncernens verksamhetsområde Airline Support Businesses. SAS Technical Services producerar och levererar tekniskt flygunderhåll till flygbolag inom och utanför SAS koncernen. Antalet anställda är cirka 3600. För mer information rörande SAS Technical Services: Ørnulf Myrvoll, Senior Vice President , chef SAS Technical Services tel + 46 70 9971310 SAS GROUP CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT01120/wkr0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar