SAS koncernen presenterar helårsresultatet för 2002

SAS koncernen presenterar helårsresultatet för 2002 Ni är välkomna att delta när SAS koncernen presenterar resultatet för helåret 2002 kl 12.00 den 12 februari på Operaterassen i Stockholm. Resultatrapporten kommer att sändas ut kl 08.00 den 12 februari, men också finnas tillgänglig på SAS hemsida, www.sasgroup.net under Financial Reports/interim reports. Vänligen notera att SAS koncernen från och med denna rapport kommer att rapportera verksamheten i fem affärsområden. För att tillhandahålla jämförbara siffror kommer en excelfil med de fyra tidigare affärsområdena att finnas tillgänglig på vår hemsida på samma plats där bokslutskommunikén publiceras. Presskonferensen kombineras med analytikermöte och förväntas pågå mellan 12.00 och 13.15. En lättare lunch kommer att serveras. Presskonferensen kommer också att kunna följas direkt på telefon +46(8)505 20 114 Från SAS koncernledning deltar: Jørgen Lindegaard, President & Chief Executive Officer Gunnar Reitan, Executive Vice President & Deputy CEO Gunilla Berg, Executive Vice President & Chief Financial Officer OBS Anmälan till presskonferensen sänds till carina.diamant@sas.se eller telefon +46 8 797 17 52 senast den 11 februari. Med vänlig hälsning, Ulf Thorné Presschef SAS koncernen tel: +46 8 797 28 33 mobil: +46 709 97 28 33 ulf.thorne@sas.se SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00850/wkr0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar