SAS koncernens andra kvartalsrapport 2004

Marginellt positivt resultat under andra kvartalet 2004 · Omsättningen för första halvåret uppgick till 27 710 (29 010) MSEK, en minskning med 4,5%. För jämförbara enheter sjönk omsättningen under perioden med 4,2% eller 1 216 MSEK. · Trafiktillväxten har varit god i koncernens samtliga flygbolag. SAS koncernens totala passagerartrafik (RPK) ökade med 11,1% för halvåret och 14,3% för andra kvartalet · Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för halvåret till 1 449 (1 210) MSEK. Andra kvartalet blev 1 493 (1 608) MSEK. · Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär förbättrades med 300 MSEK och uppgick för perioden till -1 622 (-1 922) MSEK. Rensat för valutaeffekter förbättrades resultatet med 415 MSEK. Andra kvartalet blev marginellt positivt med 9 (-13) MSEK. · Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 583 (-1 789) MSEK, samt för andra kvartalet till 0 (87) MSEK. · Resultat efter skatt uppgick till -1 304 (-1 533) MSEK, samt för andra kvartalet till 98 (66) MSEK. · CFROI för tolvmånadersperioden juli 2003-juni 2004 blev 8% (8%). · Resultat per aktie blev för SAS koncernen första halvåret -7,93 (-9,32) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 72,14 (80,42) SEK. · Resultatet för koncernens största enheter för januari-juni var för Scandinavian Airlines -1 283 (-1 281) MSEK, Spanair -221 (-283) MSEK och Braathens 241 (-19) MSEK. Resultat för andra kvartalet var Scandinavian Airlines -238 (-30) MSEK, Spanair 71 (86) MSEK och Braathens 200 (73) MSEK. · Den valutajusterade enhetskostnaden för Scandinavian Airlines minskade med 14% under första halvåret och 12% för andra kvartalet. Justerat för ökade flygbränslepriser minskade enhetskostnaden under andra kvartalet med 15%. · Den 23 juni meddelade SAS koncernen att givet utvecklingen under januari till maj, osäkerheten kring den fortsatta yieldutvecklingen samt konkurrenssituationen kommer styrelsens och ledningens tidigare uttryckta ambition om ett positivt resultat före skatt, realisationsvinster samt poster av engångskaraktär, inte förväntas kunna infrias. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040810BIT00180/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar