SAS vann tvisten mot Luftfartsverket om Terminal 2

Report this content

SAS vann tvisten mot Luftfartsverket om Terminal 2 Högsta Domstolen i Sverige har idag meddelat SAS beslutet att inte bevilja prövningstillstånd för tvisten mellan Luftfartsverket och SAS beträffande betalningsansvaret för Terminal 2 på Arlanda. Högsta Domstolens beslut innebär att Hovrättens dom ligger fast och SAS vunnit tvisten. Luftfartsverket är därmed skyldiga att till SAS återbetala ett belopp om cirka 600 MSEK, fördelat på återbetalda avgifter om 400 MSEK och ränta om cirka 200 MSEK. Beloppet avser av SAS erlagda betalningar mellan 1993 - 1996. Beloppet kommer att ingå i SAS koncernens rörelseresultat, men var inte inkluderat i det resultat som meddelades i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet den 12 november och kommer därmed att påverka helårsresultatet för 2002 positivt. Beslutet att inte pröva ärendet i Högsta Domstolen innebär också att SAS befrias från betalningsansvar för Terminal 2 för tiden 1996-2005. Bakgrund Terminal 2 uppfördes 1990 för att användas för svensk inrikestrafik. Marknaden var då reglerad och SAS och Linjeflyg var de enda inrikesoperatörerna på Arlanda. Sedermera avreglerades den svenska inrikestrafiken och SAS förvärvade Linjeflyg. I samband med avregleringen gick Luftfartsverket över från avtalsreglerade avgifter till taxebaserade avgifter. SAS fick, förutom att betala i enlighet med det nya taxebaserade avgiftssystemet, även fortsätta att betala en stor del av kostnaderna för Terminal 2. SAS menade att Luftfartsverket belastat SAS med för höga avgifter. Avgifterna borde istället ha beräknas efter den taxemodell som används vid andra flygterminaler i Sverige. 1996 valde SAS att inleda en rättslig process för att få saken prövad i domstol. För mer information, vg kontakta: Mats Lönnkvist, Chefsjurist SAS koncernen, +46 8 797 27 54 eller +46 709 97 27 54 SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/01/20030801BIT01300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/01/20030801BIT01300/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar