Ytterligare effektiviseringar inom SAS koncernens flygbolag

Ytterligare effektiviseringar inom SAS koncernens flygbolag SAS koncernen meddelade i samband med publiceringen av bokslutskommunikén den 12 februari 2003 att ytterligare strukturella åtgärder kommer att bli aktuella för att säkra långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Ett omfattande analysarbete avseende SAS koncernens marknader, trafikflöden och konkurrenssituation pågår för närvarande med syfte att fastställa kraven på effektiv flygdrift för koncernens olika trafikflöden samt flygbolagens framtida roller i koncernens trafiksystem. Effektiv flygdrift Samtliga flygbolag inom SAS koncernen måste uppnå en effektiv flygdrift för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet. Effektiv flygdrift ställer krav på omfattande strukturella åtgärder inom samtliga områden. Exempelvis måste utnyttjandet av flygplan och besättningar öka väsentligt för att nå de nivåer som konkurrenterna har. Dessutom utvärderas en tydligare basuppdelning i Stockholm, Oslo och Köpenhamn, reduktion av antalet flygplanstyper per bas, effektivisering av underhåll, marktjänster, försäljning och distribution samt minskning av overhead och supportkostnader. Det finns potential för ökad effektivitet inom samtliga koncernens flygbolag, men Scandinavian Airlines är det flygbolag i koncernen med störst behov av ytterligare strukturella åtgärder för att uppnå en effektiv flygdrift. Det identifierade behovet av enhetskostnadssänkningar i Scandinavian Airlines för att uppnå långsiktig konkurrenskraft ligger i nivån 25-40% utöver de redan igångsatta åtgärderna beroende på vilken marknad som betjänas. Också Braathens och Widerøe behöver sänka sina kostnadsnivåer, men i mindre utsträckning. Spanair och Air Botnia uppfyller på de flesta områden idag koncernens krav på en effektiv flygdrift på de trafikflöden de opererar. Tidsplan Samtliga anställda och fackföreningar informeras idag och under de kommande dagarna om det analysarbete som nu pågår för att uppnå en effektiv flygdrift för koncernens olika trafikflöden. Inga färdiga förslag med åtgärder föreligger och inga beslut har hittills blivit fattade. Arbetet kommer att bedrivas med stor skyndsamhet och tidsplanen är mycket snäv på grund av situationen inom flygindustrin. Den fastlagda förhandlings- och beslutsprocessen innebär att fackliga förhandlingar skall vara genomförda så att slutliga förslag skall kunna föreläggas koncernstyrelsen för beslut redan i mitten av april. För ytterligare information: Bertil Ternert, Director Corporate Communications SAS Group Sverige, +46 8 797 2081 Simen Revold, Director Corporate Communications SAS Group Norge, +47 957 16310 Troels Rasmussen, Director Corporate Communications SAS Group Danmark, +45 23 22 4675 Kapitalmarknadsfrågor: Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 8 797 1451 SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/16/20030916BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/16/20030916BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar