SATSAFE får order från Dansaz ASG Special Transport

SATSAFE får order från Dansaz ASG Special Transport Satsafe MLS AB har erhållit en order från Danzas ASG Special Transport AB. Ordern avser drift och underhåll av transportlednings- och ekonomisystem. Satsafe, som är verksamt inom mobil positionering och datakommunikation är inofficiellt noterat på H&Q Tech Market. Satsafe har tidigare levererat system för transportledning (Win-TL och Dragbil) och ekonomistyrning till Danzas ASG Special Transport. Nu väljer Danzas ASG Special Transport att lägga ut drift och underhåll av dessa system i sin helhet till Satsafe. Detta innebär att Satsafe tar hand om drift av system som sköter allt i från orderhantering och trafikplanering till fakturering och bokföring. Totalt omfattas administration på sju kontor inom Danzas ASG Special Transport och ca 400 lastbilar. -För vår del innebär detta att vi kvalitetsäkrar centrala affärstödjande system som är mycket viktiga för vår verksamhet, säger Ekonomichef och IT- ansvarige Suljo Kurtagic. Vi räknar med att både öka kvaliteten i driften och sänka våra totala kostnader genom att lägga ut detta på Satsafe. -Vår ambition är att erbjuda våra kunder en smidig helhetslösning där driftstöd och kundsupport är avgörande för att öka produktiviteten i redan gjorda investeringar, säger Satsafes VD Björn Krasse. Det är särskilt roligt att en mycket professionell kravställare som Danzas ASG Special Transport väljer denna lösning. Om Satsafe: Satsafe MLS AB grundades 1998 och handlas inofficiellt på HQ Tech Market. Företaget är verksamt inom marknaden för mobil datakommunikation och positionsbaserade tjänster. Satsafe utnyttjar GPS, GSM och Internet i sin systemplattform. Viktiga kundsegment är transport, mobila serviceorganisationer med många medarbetare på fältet och konsumentmarknaden. Målet är att bli en av de ledande system- och tjänsteleverantörerna inom MLS (Mobile Location Services) i Europa och Nordamerika. Marknaden förväntas år 2005 i Europa omsätta 130 miljarder SEK enligt konsultföretaget Strategis Group. Bland Satsafes ägare finns Emerging Technologies, Deplhi Capital, Banco och Nordbanken Fonder. För mer information se http://www.satsafe.se Om Danzas ASG Special Transport: Danzas ASG Special Transport AB är ett helägt dotterbolag till Danzas ASG Eurocargo. Bolaget förmedlar transportuppdrag inom tre områden: container/trailer, styckegods/partigods, samt transporter av specialgods exempelvis tunga transporter. Bolaget omsätter ca 250 MSEK och har kontor på sju platser i Sverige. Antalet anställda uppgår till ca 40. För mer information se http://www.danzasasg.com För ytterligare information kontakta: Björn Krasse, VD Peter Hjorth, Jan Lindgren, VD IR Satsafe Satsafe Danzas ASG Special Transport Tel: 070 - 720 Tel: 08 - 545 Tel:0708-713 000 86 96 878 00 Tel: 08- 545 878 Tel:0708-15 78 00 41 bjorn.krasse@sat peter.hjorth@sa safe.se tsafe.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010123BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010123BIT00400/bit0002.pdf

Dokument & länkar