SATSAFE genomför riktad nyemission

SATSAFE genomför riktad nyemission Styrelsen i Satsafe MLS AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission, med stöd av bemyndigande från bolagstämman. Satsafe, som är verksamt inom marknaden för positionering och mobil datakommunikation är inofficiellt noterat på H&Q Tech Market. Ett konsortium ur den befintliga institutionella ägarkretsen bestående av bland andra Emerging Technologies och Delphi Private Placement Sweden har förvärvat totalt 1.050.000 aktier, varav 735.000 nyemitterade aktier och 315.000 befintliga aktier, till en genomsnittlig kurs om 8,45 kr. Därutöver har Satsafe's ledning tecknat totalt 42.000 nyemitterade aktier till kursen 12 kronor per aktie. Nyemissionen, som totalt omfattar 777.000 aktier, tillför Satsafe 9,3 mkr, före emissionskostnader. I transaktionen har den institutionella ägarkretsen förvärvat 315.000 aktier från Satsafe huvudägare Björn de Bonnenfant. Syftet med nyemissionen är att skapa resurser för att öka etableringstakten ytterligare på marknaden. -Emissionen stärker vår ägarstruktur och ger oss möjlighet att eskalera våra försäljningsaktiviteter, säger Satsafes VD Björn Krasse. Vi håller just nu på att kommersialisera vår produktportfölj och behöver finansiering för att ta oss till break-even. Vi behöver också förstärka våra resurser för att kunna svara upp mot den ökande efterfrågan. Vår nya produkt Satsafe 4U har väckt stort intresse på flera europeiska marknader. -Vi ser stora möjligheter inom mobil positionering och i synnerhet för Satsafe, säger Delphi Capitals VD Johan Saxon. Satsafe är ett av företagen som kan bli ledande i kategorin på Europa-basis. I samband med emissionen har ledande befattningshavare förvärvat köpoptioner utställda av huvudägaren Björn de Bonnenfant. Vid extra bolagstämman den 16 januari 2001 har till nya styrelseledamöter utsetts Johan Saxon (Delphi Capital), Niclas Johansson (Idékapital), Per Wassén (Emerging Technologies) samt Björn Krasse (VD Satsafe). Björn Norrbom och Per Björklund utträder samtidigt ur styrelsen av personliga skäl. I syfte att renodla ansvarsfördelningen och förbereda Satsafe för en framtida officiell notering utträder även de båda anställda Peter Hjorth och Michael Skordby ur styrelsen. Peter Hjorth och Michael Skordby kvarstår som anställda i Satsafe. Om Satsafe: Satsafe MLS AB grundades 1998 och handlas inofficiellt på HQ Tech Market. Företaget är verksamt inom marknaden för mobil datakommunikation och positionsbaserade tjänster. Satsafe utnyttjar GPS, GSM och Internet i sin systemplattform. Viktiga kundsegment är transport, mobila serviceorganisationer med många medarbetare på fältet och konsumentmarknaden. Målet är att bli en av de ledande system- och tjänsteleverantörerna inom MLS (Mobile Location Services) i Europa och Nordamerika. Marknaden förväntas år 2005 i Europa omsätta 130 miljarder SEK enligt konsultföretaget Strategis Group. För mer information se http://www.satsafe.se För ytterligare information kontakta: Björn Krasse, Peter Hjorth, Investor VD Relations Satsafe MLS AB Satsafe MLS AB Tel: 08 - 545 878 00 Tel: 08 - 545 878 00 Mobil: 070 - 720 86 96 Tel: 0708- 15 78 41 bjorn.krasse@satsafe.se peter.hjorth@satsafe.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00860/bit0002.pdf

Dokument & länkar