Ökad e-handel lyfter efterfrågan på lagerfastigheter

Efterfrågan på nya lager- och logistikfastigheter ökar nu kraftigt. E-handelns höga tillväxt är en starkt bidragande orsak till detta. Nu nyproduceras såväl volymlager och terminalbyggnader som mindre lager och terminaler för utleverans nära storstäder. En halv miljon kvadratmeter lager- och logistikyta färdigställdes under 2015 och lika mycket yta väntas tillkomma under både 2016 och 2017, enligt en rapport från fastighetsrådgivningsföretaget Savills.

- Det vi ser nu är en mycket stark efterfrågan på lager- och logistikfastigheter. Och trenden ser ut att hålla i sig. E-handeln i Sverige växer med nästan 20 procent om året och slutkonsumenterna ställer allt högre krav på snabbhet och flexibilitet i slutleveransen. I dagsläget uppfyller handlarna i stort sett konsumenternas krav, men högre framtida krav kommer leda till ett större behov av mindre lager i de större städerna, säger Peter Wiman, analyschef på Savills i Sverige.

Detta för med sig att marknadshyrorna för lager- och logistikytor stiger framförallt i stadsnära lägen i storstäderna. I Stockholm har industriområden konverterats till bostadsområden vilket gör att utbudet blir mindre och hyresnivåerna ökar ytterligare. Tillgången på mark för nybyggnation av lager i Stockholmsområdet är dessutom begränsad, vilket medför ytterligare utmaningar.

- Allt detta gör att spekulationer i lagerfastigheter ökar. Vi räknar med att cirka 26 procent av nybyggnationen av lager i år är rent spekulativ, där man bygger utan att ha ett kontrakt med en klar hyresgäst, säger Peter Wiman.

I rapporten konstaterar Savills bland annat också att det finns en ökad efterfrågan på lager nära järnväg. Hyresgästerna bygger gärna helt automatiserade lager för att öka snabbhet och flexibilitet gentemot slutkonsumenten. Det gör att investeringarna ökar och hyresperioderna blir längre. Hyresperiodernas längd begränsas dock av att hyresgästerna har svårare att planera sitt kapacitetsbehov i takt med att expansionstakten i e-handeln är svår att förutspå, och därför inte vill binda sig i för långa kontraktstider.

Transaktionsmarknaden för lager- och logistikfastigheter har utvecklats starkt och under det första halvåret omsattes fastigheter till ett värde om strax under tio miljarder. Det  är endast ca 2,5 miljarder lägre än helsårssnittet de senaste tio åren, och är en stark indikator på det stora intresset för lagerfastigheter.

- Det starka intresset innebär att avkastningskraven sannolikt kommer att kunna sjunka ytterligare på kort sikt. Det är även värt att notera att det utländska intresset för investeringar i logistikfastigheter är mycket starkt, kommenterar Fredrik Östberg, transaktionschef på Savills i Sverige.
 
 
För ytterligare information, kontakta:
 
Peter Wiman, Analyschef
+46 733 58 64 22 eller pwiman@savills.se   
 
Fredrik Östberg, Transaktionschef    
+46 766 279 100  eller fostberg@savills.se
 
Anders Nyström, vd och koncernchef Savills i Sverige,
+46 736 820 300 eller anystrom@savills.se   
 
 
Om Savills
Savills är ett av världens ledande fastighetsrådgivningsföretag med 30 000 anställda och över 700 kontor i 60 länder runt om i världen. Savills i Sverige tillhandahåller bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys och due diligence, uthyrning, fastighetsförvaltning, projektledning och fastighetsdrift. Läs mer på www.savills.se

Taggar:

Om oss

Om SavillsSavills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 35 000 anställda och över 600 kontor i 60 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt bygg- och projektledning. Läs mer på savills.se

Prenumerera

Dokument & länkar