Savills: Vakanserna kan nå 28 procent i Kista – men bättre tider kommer

Fastighetsrådgivaren Savills presenterar i en rapport om Kista dystra utsikter på kort sikt för kontor med låg standard i stadsdelen. Vakansgraden kan stiga till uppemot 28 procent under 2016 efter att både Ericsson och Tele2 flyttat till nya lokaler. Risken för negativ press på hyresnivåerna är därmed påtaglig. Men Kista har också många styrkor och konvertering till bland annat bostäder kan bli räddningen för omoderna kontor.

Kista är Europas ledande IT-kluster med 300 IT-bolag jämte ledande forsknings-institutioner, universitet och skolor. Stadsdelen betraktas som en viktig hub när framtidens Stockholm planeras och ligger endast 15 minuter från Stockholm city med väl utbyggd kollektivtrafik.

-  Trots de många styrkorna är vakansgraden i Kista hög och uppgick till 14 procent 2015, kommenterar Peter Wiman, analyschef på Savills. Vi bedömer att de lediga lokalerna kommer att vara ännu fler mot slutet av 2016 och vakansgraden kan då stiga till hela 28 procent. En stor andel av de lediga lokalerna har också omodern standard.

En viktig anledning till de ökade vakanserna under 2016 är att både Ericsson och Tele2 flyttar till nybyggda fastigheter 2015–2016. De lämnar efter sig omoderna kontorsytor om cirka 118 000 kvadratmeter. Efterfrågan på lokaler med låg standard eller renoveringsbehov är mycket låg, medan vakansgraden för moderna kontor, så kallade A- och B-fastigheter, är endast 4,7 procent.

-  Som en konsekvens av den höga vakansgraden förväntar vi oss att hyrorna i Kista pressas nedåt under den närmaste framtiden, framför allt för kontor med låg standard, säger Peter Wiman.

Avkastningen i Kista har också haft en nedåtgående trend sedan 2010 och i slutet av 2015 nåddes rekordlåga nivåer på 5,5–6,5 procent, att jämföra med centrala Stockholm där avkastningen ligger på 4–4,75 procent.

Trots dystra siffror för den närmaste tiden bedömer Savills att Kistas attraktionskraft kommer att öka framöver.

- Stadsdelen utvecklas snabbt med bland annat nya bostäder, hotell, skolor och förbättrade transporter. Det är också troligt att en del kontor med äldre standard kommer att omvandlas till moderna bostäder, vilket skulle bidra positivt till områdets karaktär, kommenterar Peter Wiman.

Ladda ner rapporten här

  
För mer information, vänligen kontakta:

Peter Wiman, analyschef
Tel: +46 8 545 854 62 eller pwiman@savills.se

Anders Nyström, vd och koncernchef Savills i Sverige,
Tel: +46 8 674 03 33 eller anystrom@savills.se

  
Om Savills

Savills är ett världens ledande fastighetsrådgivningsföretag med 30 000 anställda i över 700 kontor spridda på mer än 60 länder runt om i världen. Savills i Sverige tillhandahåller bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, fastighetsförvaltning och projektledning.

Taggar:

Om oss

Om SavillsSavills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 35 000 anställda och över 600 kontor i 60 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt bygg- och projektledning. Läs mer på savills.se

Prenumerera

Dokument & länkar