Vakansgraden i Göteborg under 5 procent för 12:e kvartalet i rad

Savills senaste vakansmätning i Göteborg visar att vakansgraden i de centrala delarna fortsätter att vara mycket låg. Vakansgraden sjönk med ungefär 0,2 procent under sista kvartalet 2015 och uppgick därmed till cirka 4,2 procent. Det innebär att vakansgraden legat under 5 procent tolv kvartal i rad.

En direkt följd av den låga vakansgraden är att marknadshyran för kontor i Göteborgs centrala delar, CBD, fortsatte att öka något under 2015. Marknadshyran bedöms ligga strax under 3 000 kronor per kvadratmeter, med enstaka toppnoteringar på upp emot 3 200 kronor per kvadratmeter för mindre lokaler på de bästa adresserna.

Savills analyschef Peter Wiman kommenterar: ”Marknadshyran i Göteborg CBD har alltsedan 2009 uppvisat en positiv trend, som med stor sannolikhet förklaras av den låga vakansgraden som rått i staden under en längre tid och som under de senaste tre åren understigit 5 procent.”

”Vi ser att den stora efterfrågan centralt inom Vallgraven och på Avenyn består, samtidigt som marknaden för nya, moderna och effektiva lokaler är mycket stark”, säger Nils Åke Rydqvist, region- och uthyrningschef för Savills i västra Sverige.

Under den senaste treårsperioden har cirka 120 000 kvadratmeter nya kontor färdigställts i Göteborg, varav ungefär hälften färdigställdes 2015. Under 2016 och 2017 bedöms mer än 90 000 kvadratmeter kontor komma att färdigställas. Inom Göteborg CBD är dock tillskottet av ny kontorsyta mycket begränsat och huvuddelen av projekten är belägna utanför Göteborgs mest centrala delar.

”Trots att många kontorsprojekt i Göteborgsområdet har påbörjats mer eller mindre på spekulation, utan större förhyrningar klara, så har kontorsytorna snabbt hyrts ut, vilket är ett tecken på att det råder stor brist på fullt moderna större kontorslokaler. Till skillnad från många andra städer så har projekten dessutom hyrts ut i byggprocessens tidiga skeden, vilket skiljer Göteborg något från andra marknader där uthyrningen ofta kommer igång först när projekten närmar sig färdigställande”, kommenterar Peter Wiman.

”Bristen på moderna, flexibla lokaler i centrala staden gör att intresset är stort för områden där nybyggnation har varit möjlig. Ett par exempel på sådana områden är Lindholmen och stråket från Mölndals Centrum till Korsvägen”, säger region- och uthyrningschef Nils Åke Rydqvist.

För information kontakta:
Peter Wiman, analyschef
Tel: +46 8 545 854 62 eller pwiman@savills.se


  
Nils Åke Rydqvist, region- och uthyrningschef västra Sverige
Tel: +46 728 54 44 51 eller narydqvist@savills.se

 
Om Savills

Savills är ett världens ledande fastighetsrådgivningsföretag med 30 000 anställda i över 700 kontor spridda på mer än 60 länder runt om i världen. Savills i Sverige tillhandahåller bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, fastighetsförvaltning och projektledning.

Taggar:

Om oss

Om SavillsSavills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 35 000 anställda och över 600 kontor i 60 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt bygg- och projektledning. Läs mer på savills.se

Prenumerera

Dokument & länkar