Boräntenytt - SBAB:s analys och prognoser: Måttlig uppgång i boräntor väntas

Boräntenytt - SBAB:s analys och prognoser: Måttlig uppgång i boräntor väntas Riksbanken kommer att hålla styrräntan oförändrad till nästa höst. Inför de två senaste stora avtalsrörelserna, 1998 och 2001, fanns en oro för alltför höga löneökningar som fick Riksbanken att höja styrräntan i december 1997 och december 2000. - Detta kommer inte att upprepas inför den nu aktuella avtalsrörelsen som drivs mot bakgrund av en svag arbetsmarknad, säger Barbro Wickman- Parak, chefsekonom på SBAB. Måttlig uppgång i boräntorna framöver Boräntorna stiger måttligt under 2004 och 2005, enligt SBAB:s ekonomiska sekretariats prognoser. Till slutet av nästa år väntas den rörliga boräntan stiga med cirka en halv procentenhet och den bundna femåriga boräntan med en procentenhet. Ränteuppgången utgör inget större hot varken mot privat konsumtion eller huspriser. Dyr försäkring med bunden boränta Det har varit en dyr försäkring att binda boräntan istället för att ha rörlig boränta. Det visar vår utvärdering av boräntorna under perioden med flytande växelkurs. - Just nu ser också den rörliga boräntan mer attraktiv ut än den tvååriga och femåriga boräntan, säger Tomas Pousette, ekonom på SBAB. För ytterligare information, kontakta Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tel 08-614 38 88 eller 0733-604 578 eller barbro.wickman-parak@sbab.se Tomas Pousette, ekonom SBAB, tel 08-614 43 88 eller 0708-922 663 eller tomas.pousette@sbab.se Annelise jansson, informationschef SBAB, tel 08-614 43 55 eller 070-637 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se Boräntenytt finns i sin helhet på SBAB:s hemsida, www.sbab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00320/wkr0002.pdf Boräntenytt

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar