Bunden boränta har varit dyr försäkring

Bunden boränta har varit dyr försäkring Rörlig boränta har varit det mest lönsamma valet under den senaste femårsperioden. Ett hushåll med en miljon i bolån har kunnat spara 45.500 kronor på att välja rörlig ränta i stället för fem års bindningstid. Det visar bolåneföretaget SBAB:s beräkningar. - Den bolånekund som för fem år sedan valde långa bindningstider har betalat en dyr försäkring. Därmed inte sagt att ränteutvecklingen blir likadan under kommande femårsperiod, säger Peter Gertman, vice vd på SBAB. Räkneexemplet nedan visar att det under den studerade perioden "i genomsnitt" varit ekonomiskt fördelaktigt att välja ett rörligt bolån. Jämförelsen bygger på SBAB:s olika räntealternativ och visar lånekostnaden under fem år, räknat från den 30 juli 1998. - Det viktigt att varje privatkund utgår ifrån just sina individuella ekonomiska förutsättningar men man ska komma ihåg att det historiskt sätt har varit förknippat med en extra kostnad att välja fast ränta istället för rörlig, säger Peter Gertman. Bindningstid Genomsnittsränta* Årskostnad Total Försäkringspremie** 98.07.30-03.07.30 kostnad Rörlig ränta (3 mån) 4,84% 48 400 kr 242 000 kr 1 år 5,31% 53 100 kr 265 500 kr + 23 500 kr 2 år 5,70% 57 000 kr 285 000 kr + 43 000 kr 5 år 5,75% 57 500 kr 287 500 kr + 45 500 kr 10 år 6,10% 61 000 kr 305 000 kr + 63 000 kr Räntekorg*** 5,43% 54 300 kr 271 500 kr + 29 500 kr * Räkneexemplet baseras på ett antaget bottenlån om en miljon kronor och bygger på en jämförelse av SBAB:s varierande räntenivåer på olika bindningstider under perioden från den 30 juli 1998 till den 30 juli 2003. Hänsyn har inte tagits till vare sig amortering eller skatteavdrag. Jämförelsen gäller enbart för den valda femårsperioden. Vid ett annat val av tidsperiod kan en helt annan bild erhållas. För exempelvis den ettåriga bindningstiden är tabellens 5,31 procent ett genomsnitt av det ettåriga lånets räntenivå vid fem olika tidpunkter: 1998-07-30, 1999-08-01, 2000-08-01, 2001-08-01 och 2002-08-01. ** Försäkringspremien är den merkostnad en kund fått betala för att binda sin ränta under en viss period, jämfört med rörlig ränta. *** Räntekorg är en vanlig rekommendation till osäkra väljare. Den består av en tredjedel rörligt samt en tredjedel var på två års respektive fem års bindningstid. För mer information, kontakta: Peter Gertman, vice vd SBAB, på 08-614 43 15, 0708-76 13 33 eller peter.gertman@sbab.se Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se För mer information om SBAB, se www.sbab.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar