Fler valde rörlig boränta i april

Fler valde rörlig boränta i april Andelen av SBAB:s nya kunder som valde rörlig boränta ökade under april till 39,2 procent. I mars var andelen som valde rörlig ränta rekordlåga 30,8 procen. Under helåret 2002 valde över 60 procent av de nya kunderna rörlig ränta. Fallet på aktiebörserna har drivit ner de långa marknadsräntorna. Skillnaderna mellan korta bindningstider och den rörliga räntan, med tre månaders bindningstid, har under det senaste halvåret varit små eller obefintliga. Under april var dock den rörliga räntan på nytt lägre än räntan för de korta bindningstiderna. - Andelen som väljer att binda sina lån är fortfarande hög. Den allra senaste tiden har marknadsräntor med längre löptider åter rört sig nedåt. Med den senaste ränteförändringen från SBAB.s sida ligger bolån bundna på ett och två år åter under den rörliga räntan. Kunderna kan reagera snabbt på förändringar i ränteskillnader och den ökning i andelen som valde rörlig ränta som vi såg i april behöver inte vara bestående, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB. Så här fördelade sig bindningstiderna mellan SBAB:s nytillkomna kunder: Bindningstid Totalt 2002 Mars 2003 April 2003 Förändr. (%) (%) (%) mars -april (procentenheter) Rörlig ränta 61,5 30,8 39,2 + 8,4 (3-mån) 1 år 10,4 14,3 16,4 + 2,1 2 år 12,9 26,1 21,2 - 4,9 3 år 5,5 9,0 9,0 0 4 år 1,4 4,5 3,7 - 0,8 5 år 6,9 12,3 8,8 - 3,5 7 år 0,6 1,6 0,9 - 0,7 10 år 0,9 1,3 0,8 - 0,5 För mer information, kontakta: Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, på 08-614 38 88, 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se För mer information om SBAB, se www.sbab.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar