Hushållen håller ställningarna

Report this content

Hushållen håller ställningarna Förhoppningarna om draghjälp från den internationella konjunkturen har inte infriats. Den svaga exportstatistiken speglar tydligt att viktiga svenska exportländer går på sparlåga. Men tack vare att hushållen håller ställningarna är de svenska tillväxtutsikterna ljusare än för t.ex. EMU- området. Det skriver bolåneföretaget SBAB i sitt senaste konjunkturbrev. Industrikonjunkturen i USA har stannat av och landet är inte mycket till draghjälp för omvärlden just nu. För länderna i EMU-området, vars investeringar fortsätter att falla samtidigt som hushållen är extremt återhållsamma, innebär detta bleka tillväxtutsikter. - Förmodligen ser vi konjunkturen i Europa försiktigt vända upp nästa år. Det finns goda chanser att utvecklingen i USA då ger stöd för en mer genuin tillväxtprocess, säger SBAB:s chefsekonom Irma Rosenberg. Blir förloppet ett sådan kommer vi knappast att få se fler räntesänkningar från Riksbankens sida. Då blir det istället dags att börja höja räntan någon gång nästa år. I det läget har börserna redan börjat röra sig uppåt och dragit de långa marknadsräntorna med sig. - Men en rad riskfaktorer kastar fortfarande sin skugga över framtidsutsikterna. Det kan inte uteslutas att vi får se ytterligare börsfall med negativa följdverkningar på den reala ekonomin. I sådana fall väntar sannolikt ytterligare lättnader från Riksbankens sida, säger Irma Rosenberg. För ytterligare information, kontakta: Irma Rosenberg, chefsekonom SBAB, tel 08-614 38 33 eller 0733-604 573 eller irma.rosenberg@sbab.se Barbro Wickman-Parak, ekonom SBAB, tel 08- 614 38 88, 0733-604 578 eller barbro.wickman-parak@sbab.se Annelise Jansson, informationschef SBAB tel 08-614 43 55, 070-637 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se Läs konjunkturbrev nr 5 2002 på www.sbab.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021126BIT00490/wkr0002.pdf Bilaga

Dokument & länkar