Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Report this content

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum tisdagen den 24 april 2018 kl. 10.00 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se, måndagen den 26 mars. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 26 mars.

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se.

Kallelsen till årsstämman bifogas i detta utskick.

För mer information, vänligen kontakta: 

Karin Hellgren, Informationschef, SBAB

Telefon: +46 706 68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar: