Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum tisdagen den 24 april 2018 kl. 10.00 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se, måndagen den 26 mars. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 26 mars.

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se.

Kallelsen till årsstämman bifogas i detta utskick.

För mer information, vänligen kontakta: 

Karin Hellgren, Informationschef, SBAB

Telefon: +46 706 68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.