Konjunkturen vänder uppåt i mitten av 2002

Konjunkturen vänder uppåt i mitten av 2002 Konjunkturen vänder i mitten av nästa år och tar fart under 2003. Det tror SBAB i sitt konjunkturbrev som presenteras idag. Mycket låga räntor och expansiv finanspolitik drar upp den amerikanska ekonomin, som ger draghjälp till omvärlden. I Sverige ger sänkta skatter och ökade offentliga transfereringar stöd åt hushållens köplust. SBAB:s konjunkturbrev pekar på att det blir en svag avslutning på år 2001 och nästa år inleds på likartat sätt. Den genomsnittliga tillväxten för helåret 2002 blir genomgående låg i alla länder. - Men helårsprognoserna döljer den positiva sidan, nämligen att år 2002 troligen avslutas ganska väl och bildar upptakten till ett relativt gott tillväxtår 2003, säger SBAB:s ekonom Barbro Wickman-Parak. Konjunkturbanan omgärdas dock av stora risker. Bortsett från risken för nya terrordåd är det främsta orosmomentet att arbetsmarknadsläget ska få konsumenterna i USA att helt tappa köplusten. Då grusas förhoppningarna om en uppgång nästa år, eftersom vare sig investeringar eller export kan utgöra drivkraft för tillväxten på ett bra tag. - I både USA och EMU räknar vi med att styrräntorna kommer att dras ner ytterligare en bit. Så borde ske också i Sverige, men signalerna från Riksbanken tyder på att ytterligare sänkningar fryser inne, säger chefsekonom Irma Rosenberg. För mer information, kontakta: Irma Rosenberg, chefsekonom SBAB, på 08-614 38 33, 0733-604 573 eller irma.rosenberg@sbab.se. Barbro Wickman-Parak, ekonom SBAB, på 08-614 38 88, 0733-604 578 eller barbro.wickman-parak@sbab.se. Hela konjunkturbrevet bifogas som pdf-fil och kommer att återfinnas på www.sbab.se. SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med 137.000 hushåll som kunder och en marknadsandel om 7,2% på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 60% av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00270/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00270/bit0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00270/bit0002.pdf Bilaga

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.