Ny konjunkturprognos från SBAB:

Ny konjunkturprognos från SBAB: Expansiv finanspolitik kryddar stark konjunktur - Det finns fortfarande gott hopp om den amerikanska konjunkturen och vår internationella konjunkturbild har inte ändrats. Detta skriver Barbro Wickman-Parak i SBAB:s senaste konjunkturbrev. Överraskande stark export innebär bättre fart i den svenska ekonomin än väntat. Tillväxtprognosen för i år har justerats upp med nästan en procentenhet. Riksbanken börjar lätta på gasen innan årets slut och styrräntan fördubblas sedan till slutet av 2006. - Det vi nu ser är tre starka år för svensk ekonomi med en genomsnittlig BNP-tillväxt på över 3 procent. Högre resursutnyttjande ökar inflationstrycket men när oljepriserna faller får det en motverkande effekt. Den långsamma förbättringen på arbetsmarknaden är en smolk i bägaren, säger Tomas Pousette, ekonom på SBAB. Den första räntehöjningen från Riksbanken har flyttats fram och antas nu komma i december i stället för under det första kvartalet nästa år. I mindre steg förs styrräntan sedan upp till 4,50 procent i slutet av 2006. Det innebär att kostanden för ett rörligt bolån nästan fördubblas. - De senaste två åren har Riksbanken med kraftfulla räntesänkningar stöttat tillväxten medan ett ansträngt budgetläge har hindrat finanspolitiken från att "gasa på", säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB. Nu blir det ombytta roller; penningpolitiken stramas successivt upp från slutet av året medan finanspolitiken blir expansiv, framförallt år 2006 I en specialartikel i slutet av SBAB:s senaste konjunkturbrev diskuteras hur hög styrräntan kan bli innan den når sin topp. - Spekulationer om ränteutvecklingen på flera års sikt är osäkra men styrräntetoppen ligger troligen 2007 och det finns risk för att den kan bli så hög som 6 procent, säger Tomas Pousette. För ytterligare information, kontakta Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tel 08-614 38 88 eller 0733-604 578 eller barbro.wickman-parak@sbab.se Tomas Pousette, ekonom SBAB, tel 08-614 43 88 eller 0708-922 663 eller tomas.pousette@sbab.se Annelise Jansson, informationschef SBAB, tel 08-614 43 55 eller 070-637 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se Konjunkturbrevet (nummer 4) finns i sin helhet på SBAB:s hemsida, www.sbab.se SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med cirka 10 000 kunder och en marknadsandel om 19,2 procent på företagsmarknaden och cirka 240.000 kunder och en marknads-andel om 7,5 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT20980/wkr0001.pdf

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar