Nytt konjunkturbrev från SBAB: Oförändrad prognos men ökade risker

Nytt konjunkturbrev från SBAB: Oförändrad prognos men ökade risker Den internationella konjunkturen dämpas men tillväxten fortsätter i god takt de närmaste två åren. Det var SBAB: s prognos från augusti och den bilden står sig. Dollarns prekära situation har visserligen ökat risken för en mer radikal inbromsning. Men även positiva inslag finns; oljepriset har kommit ner, presidentvalet i USA fick ett entydigt utslag och sysselsättningen där har tagit fart. För Sverige blir tillväxten cirka tre procent 2005 och 2006 men Riksbanken höjer styrräntan först efter årsskiftet. -Tillväxtkrafterna i USA återtog sin styrka tredje kvartalet i år och på arbetsmarknaden har läget stärkts. Det bäddar för att tillväxten kan hålla sig kring 3,5 procent nästa år. För euroområdet ser det svagare ut och prognosen har justerats ner marginellt. Dollarns fortsatta resa är det största osäkerhetsmomentet i vår internationella prognos, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB. Sverige är inne i en robust tillväxtfas. Detaljhandelns försäljning fortsätter i god takt och exporten växer även om takten bromsas upp. Investeringarna har överraskat uppåt hittills i år och blir en viktig drivkraft för tillväxten framöver. - Trots stark tillväxt finns det ännu inga tydliga tecken på en vändning på arbetsmarknaden. Förklaringen är den höga produktivitetstillväxten. Inflationstrycket är lågt och Riksbanken kan vänta med att höja styrräntan till början av nästa år, säger Tomas Pousette, ekonom på SBAB. I en specialartikel diskuteras de stora underskotten i USA:s bytesbalans. -Risken finns för ett snabbt och brutalt dollarfall. Högre styrränta i USA och fortsatta från asiatiska centralbanker är ändå ett stöd för dollarn, säger Barbro Wickman-Parak. För ytterligare information, kontakta Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tel 08-614 38 88 eller 0733-604 578 eller barbro.wickman-parak@sbab.se Tomas Pousette, ekonom SBAB, tel 08-614 43 88 eller 0708-922 663 eller tomas.pousette@sbab.se Lena Hedlund, Kommunikationschef 08-614 38 49 eller 0708-58 07 25 eller lena.hedlund@sbab.se Konjunkturbrevet (nummer 5) finns i sin helhet på SBAB:s hemsida, www.sbab.se. SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med cirka 10 000 kunder och en marknadsandel om 17 procent på företagsmarknaden och cirka 240.000 kunder och en marknads-andel om 8,2 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 50 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/12/20041112BIT20140/wkr0001.pdf

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar