Rekordmånga bostadsrätter till salu

SBAB har med siffror från Booli tagit tempen på bostadsrättsmarknaden under årets första höstmånad. I september översteg antalet begagnade bostadsrätter till salu de nyproducerade.

Signaler om hur bostadsmarknaden förändras har under inledningen på hösten kommit allt mer frekvent. Utbudet den senaste månaden visar att antalet nyproducerade bostadsrätter till salu är färre än de begagnade. I september var det 21 828 bostadsrätter till salu från det befintliga beståndet i Sverige jämfört med 15 622 nyproducerade.

-        Det verkar som om den långa perioden av ett litet utbud nu förbytts till något annat. Siffrorna visar med tydlighet att inte bara nyproducerade bostadsrätter ökat utan att antalet bostadsrätter till salu i det befintliga beståndet gradvis ökat. Efter en lång period med litet utbud är nu situationen den motsatta på bostadsrättsmarknaden. Ett större utbud ger inte bara mer att välja på för köparna, det kan också påverka både pris och förmedlingstid, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Länsvisa skillnader

Nedanstående sammanställning visar hur det ser ut i Sveriges samtliga län, med tydliga regionala skillnader. Vissa län utmärker sig genom en mycket stor andel nyproduktion av bostadsrätter i förhållande till andelen som finns till salu på begagnatmarknaden. I andra län är det precis tvärtom.

Antal bostadsrätter till salu, sorterat efter län

Område Begagnatmarknaden september   Begagnatmarknaden  juni Nyproduktion september   Nyproduktion juni  
Sverige 21 828 13 271 15 622 14 781
Blekinge län 165 69 66 33
Dalarnas län 284 242 83 45
Gotlands län 323 76 184 73
Gävleborgs län 111 243 36 30
Hallands län 398 187 175 156
Jämtlands län 100 157 44 42
Jönköpings län 365 229 147 104
Kalmar län 252 189 65 78
Kronobergs län 431 121 317 385
Norrbottens län 304 251 107 147
Skåne län 2 672 1 816 1 719 1 499
Stockholms län 9 478 5 161 7 499 6 528
Södermanlands län 510 285 418 510
Uppsala län 1 111 622 1 731 1 849
Värmlands län 240 230 97 102
Västerbottens län 392 277 123 341
Västernorrlands län 386 285 142 190
Västmanlands län 481 287 310 214
Västra Götalands län 2 516 1789 1 639 1 509
Örebro län 754 331 509 431
Östergötlands län 555 424 273 470

Källa: Booli

Antalet begagnade bostadsrätter till salu har ökat jämfört med antalet i juni, detta kan kopplas till säsongsmässiga variationer. När ett nyproducerat bostadsrättsprojekt kommer ut till försäljning handlar det ofta om många bostadsrätter på samma gång och nyproduktionsmarknaden är inte lika säsongsmässigt varierad som begagnatmarknaden.

-        Ett stort tillskott av bostadsrätter på den lokala marknaden kan till exempel leda till ökad rörlighet på sikt, människor som köper en nyproducerad bostadsrätt har många gånger en annan bostad som de ska sälja. I och med att det tar en tid mellan det att en köpare bestämmer sig och fram till inflyttning in i den nya bostaden syns inte effekterna direkt, säger Claudia Wörmann.

Prisnivå treor

SBAB har med hjälp av siffror från Booli studerat skillnaden i prissättning på det begagnade och det nyproducerade beståndet i september. En trea i Stockholm, Malmö respektive Göteborg exemplifieras nedan.

Område Medelpris 3:a begagnad Medelpris 3:a nyproducerad
Stockholm  5 165 900 5 924 700
Malmö 2 191 600 2 768 800
Göteborg 3 356 700 4 629 800

-        Till skillnad från begagnatmarknaden är inte prissättningen lika följsam för nyproduktionen. Om något sker på bostadsmarknaden som påverkar människors förmåga att köpa till ett visst pris justeras det med ett annat köpbeteende, färre budgivare och lägre slutpris. Den följsamheten saknas på nyproduktionsmarknaden som ju är omgärdad av längre processer och fasta priser, säger Claudia Wörmann.

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-90 68 14, claudia.wormann @sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se 

Om statistiken
Utbudet nyproduktion  

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under september respektive juni.  Inkluderar inte planerade bostäder men bostäder som är under uppförande och som är bokningsbara.

Utbudet succession (begagnade bostäder)

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under september respektive juni.   

Felmarginaler

Då mäklare eller byggherrar byter publiceringssystem kan detta påverka statistiken på grund av att det uppstår dubbletter under perioden.

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 335 000 och antalet medarbetare till cirka 500. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014, 2015 och 2016, enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det verkar som om den långa period av ett litet utbud nu förbytts till något annat.
Claudia Wörmann