Rekordmånga väljer bunden boränta

Rekordmånga väljer bunden boränta Mer än två tredjedelar av bolåneföretaget SBAB:s nya kunder väljer bunden ränta. Andelen som band boräntan under februari, 67,4 procent, är den högsta på flera år. Det är en markant ökning jämfört med helåret 2002, då drygt en tredjedel av de nya kunderna valde bunden ränta. - Fallet på aktiebörserna har drivit ner de långa marknadsräntorna och skillnaden mellan bundna och rörliga bolån har reducerats högst väsentligt, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB. För lån med både ett och två års bindningstid har räntan under februari till och med hamnat under den rörliga bolåneräntan. Under februari minskade andelen rörliga lån med nära 12 procentenheter jämfört med föregående månad. Tendensen till minskad andel lån med rörlig ränta blev tydlig redan under höstmånaderna 2002 och har tilltagit därefter. Så här fördelade sig bindningstiderna mellan SBAB:s nytillkomna kunder: Bindningstid Totalt 2002 Jan 2003 Feb 2003 Förändring (%) (%) (%) jan - feb (procentenheter) Rörlig ränta (3- 61,5 44,4 32,6 - 11,8 mån) 1 år 10,4 13,7 16,5 + 2,8 2 år 12,9 19,6 24,3 + 4,7 3 år 5,5 8,3 7,5 - 0,8 4 år 1,4 2,3 3,1 + 0,8 5 år 6,9 10,0 13,0 + 3,0 7 år 0,6 1,1 1,6 + 0,5 10 år 0,9 0,7 1,0 + 0,3 För mer information, kontakta: Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, på 08-614 38 88, 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se För mer information om SBAB, se www.sbab.se. SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med 10.000 kunder och en marknadsandel om 19,5 procent på företagsmarknaden och 241.000 kunder och en marknadsandel om 7,5 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar